Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer mij

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

" Een instant, herhaalbaar en controleerbaar bewijs van de werkzaamheid van energiegenezing? Een kersverse, niet-opereerbare hersenbloeding. "( Pierre Vreysen )

Mijn uitdaging naar de wetenschap en de geneeskunde toe:

 

“ Bij een kersverse -het bloed is nog vloeibaar- en matig ernstige, niet‐opereerbare hersenbloeding slaagt de helende energie erin om het bloed bij ongeveer 7 op de 10 personen te doen wegvloeien uit het hoofd of het tijdig uit elkaar te doen vallen, zodat het niet de kans krijgt om te stollen. De bedoeling is aldus te voorkomen dat er definitieve verlammingsverschijnselen optreden tijdens de 24 uur die volgen op een hersenbloeding.

Dit is natuurlijk slechts een eerste -hoewel cruciale- stap in het helingsproces. Gedurende maanden zullen verdere energiebehandelingen en opvolging noodzakelijk blijven, aangezien er al lichte of ernstige hersenweefselschade optreedt tijdens die eerste uren na een hersenbloeding. Het is dus nièt zo dat ik iemand die met een hersenbloeding opgenomen wordt in het ziekenhuis eventjes ga behandelen (stel dat een ziekenhuis hiervoor toestemming geeft) om een kort en krachtig "mirakel" te verrichten. Met mijn therapie mag ik dan wel wonderlijke reultaten boeken, maar dit gebeurt zelden of nooit in een handomdraai.  

 

Dat het om een hersenbloeding gaat, wordt in het ziekenhuis bevestigd door een scanfoto die gemaakt wordt van de hersenen. Nadat de dokters eerst alles in het werk stellen om de patiënt de noodzakelijke klassieke zorgen te verlenen (en de mogelijkheden zijn bij een niet-opereerbare hersenbloeding -met alle respect- vrij beperkt), blijven er nog een aantal uren over vooraleer de stolling zich doorzet en ik dus de tijd heb om mijn werk te doen. Dit is een instant, herhaalbaar en controleerbaar bewijs van de genezende werking van energie. Wanneer na mijn behandeling een nieuwe scanfoto gemaakt wordt, kunnen de begin‐ en de eindfoto naast elkaar gelegd worden, waardoor elke welles‐nietes discussie achteraf uitgesloten wordt. Immers, bij om het even welke andere door mij behandelde ziekte worden de meeste mensen uitgebreid klassiek en vaak ook alternatief behandeld en dat bemoeilijkt de besluitvorming : welke therapie heeft nu wat gepresteerd?

 

Tot slot nog een paar citaten die tot nadenken stemmen:


" Het is de taak van een Universiteit om op een objectieve manier wetenschappelijk onderzoek te doen, zonder vooringenomenheid. "

( Oud-Rector Oosterlinck van K.U.Leuven) ( Ter Zake VRT 2002 )  

 

" De zoektocht naar grotere kennis behelst immers niets meer dan conventionele wijsheden en geaccepteerde wetenschappelijke ideeën bij de horens pakken en ze aan diggelen slaan met nieuwe, tegenintuïtieve bewijzen ( ... )Wetenschappers hebben er een handje van zich vrolijk te maken over hun voorgangers, maar er zijn er maar een paar die beseffen dat iemand hen in de ( pijnlijk nabije ) toekomst zal uitlachen om de opvattingen die ze zelf koesteren.(...) De hoge piefen hebben niet door dat hun werk onvermijdelijk grondig gecorrigeerd zal worden, wat doorgaans betekent dat je erop kunt wachten dat ze op een dag onaangenaam verrast worden. "

( uit " De Zwarte Zwaan " van Nassim Nicholas Taleb

 

NIEUWSFLASH : ( Nog ) niet bewezen...

 

In de zomer van 2009 heb ik een nieuwe belangrijke stap gezet. Wereldwijd en al tientallen jaren leeft er bij een groeiend aantal wetenschappers een enorme interesse rond alles wat het paranormale en alternatieve geneeskunde betreft. Via mijn contacten met de wereldberoemde Hongaarse filosoof en wetenschapper Ervin Laszlo, met de Indische emeritus hoogleraar nucleaire fysica Amit Goswami (kwantumfysicus die wetenschap en spiritualiteit wil samenbrengen), en met de Amerikaanse emeritus hoogleraar fysica William A. Tiller (medewerker aan het overbekende boek en de DVD "What the bleep do we know") heb ik de kans gekregen om in contact te komen met een tiental bekende Amerikaanse wetenschappers en ook een aantal dokters met een sterke gemeenschappelijke interesse in het paranormale. Eén van deze via..via..via dokters die ik heb leren kennen, is neurochirurg en hij heeft een uitgesproken persoonlijke interesse in paranormale fenomenen en vooral in de samenwerking tussen alternatieve en klassieke geneeskunde. Deze Amerikaanse dokter werd een paar maanden geleden al uitgenodigd om -samen met Australische producers- een groot wetenschappelijk project te helpen opzetten voor National Geographic Channel.

Thema: alternatieve geneeskunde, paranormale verschijnselen en paranormale genezing. Dankzij Professor Tiller (en Skype natuurlijk) heb ik vrij regelmatig contact met deze Amerikaanse hersenchirurg. Hij is tot nu toe de eerste dokter in dertig jaar (van mijn praktijk) die de tijd neemt en de welwillende bereidheid toont om te luisteren naar mijn praktijkervaring mbt. gezondheid en healing. Hij is bovendien sterk gemotiveerd om een Amerikaans (?) ziekenhuis te zoeken dat mij de kans wil geven om mijn genezende gave te bewijzen (cfr. rubriek " mijn bewijs ": kersverse hersenbloeding). Het zijn en worden nog boeiende tijden voor mij EN voor de (alternatieve) geneeskunde ... wordt ongetwijfeld vervolgd.  

 

Dr. Stephen Rorke ( has undergraduate, graduate and doctoral degrees, has lectured on developmental psychology, cognition, theoretical and applied physics ) has advocated for nearly a decade that

 

" The role of science should be to investigate the unexplained, not explain the uninvestigated ”.  

 

 

TOP

Oproep aan de medische wereld

“ The role of science should be to investigate the unexplained, not explain the uninvestigated ” Stephen Rorke wetenschapper 

 

" Meten is weten, en wat niet gemeten kan worden, bestaat niet... " Dit zijn de gangbare opvattingen binnen het wetenschappelijke establishment. Maar onbewezen ‐of liever nog niet bewezen‐ is niet per definitie onbestaand.

" De wetenschap is beperkt door de instrumenten die men gebruikt. " Gregory Bateson ( wetenschapper )

Er komt immers een dag dat de energie waarmee een healer werkt door nieuw uitgevonden toestellen * gemeten zal kunnen worden.

* cfr. English version site " Interesting lectures " : In the late 1980s, using microchip technology, Harry Oldfield, an English scientist, developed a scanner which could provide a real time, moving image of the energy field ( " aura " ). He believed that the future of analysis lay in finding an effective scanner which can ‘see’ imbalances in the energy field rather than disease in the physical body.This system became known as Polycontrast Interference Photography or PIP.  

 

In afwachting van deze en andere research rond aura's (energievelden) en healing graag de volgende oproep:

 

Welk ziekenhuis of wetenschappelijk instituut wil mijn helende gave aan wetenschappelijk onderzoek onderwerpen? Wie heeft m.b.t. energetische therapieën een open geest bewaard en vertrekt dus niet vanuit het volgende dogma:

 

"Waarom zou een wetenschapper zich hoeven bezig te houden met het onderzoek van fenomenen waarvan hij “weet” dat ze er  niet zijn?” ( Skepp‐lid Etienne Vermeersch in zijn artikel “wetenschappelijke apriori’s tegenover het paranormale“ uit : "Van Antigone tot Dolly" ).


Staat deze houding niet in scherp contrast met de volgende uitspraak van
Henri Poincaré (briljant Frans wiskundige)?

 

" Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken. "

 

 

   

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos