Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer mij

stress en emotionele blokkades

" gebruik nu eens eindelijk je verstand! "

Hoe ontstaan emotionele blokkades in de aura?

 

" Aldus is emotionele intelligentie een onmisbaar ingrediënt voor de instandhouding van een goede gezondheid en de bestrijding van ziekten. (...) Terwijl verstandelijke intelligentie ons meestal tot mentalisatie en een mentale creatie van emotie aanzet, helpt emotionele inteligentie ons af te komen van een aantal nadelen van mentalisatie en de mentale creatie van emoties. " (Amit Goswami in "De kwantumdokter - De nieuwe wetenschap van gezondheid en genezing"

 

" We dienen onder ogen te zien dat we het vitaallichaam (= energielichaam of aura) veel te lang hebben genegeerd. De gevolgen treden op grote schaal aan het licht in de vorm van lichamelijke en psychische ziekten. Als samenleving kiezen we voor een relatief emotioneel isolement, omdat we niet meer met emoties weten om te gaan. Het is veel gemakkelijker zuiver mentale relaties met elkaar te hebben, via het internet. De enige uitzonderingen die we toelaten, zijn emoties in verband met seks, en reacties op andermanse negatieve emoties met een sterk instinctief karakter. Dit alles zal moeten veranderen. " (Amit Goswami in " Creatieve Evolutie - Darwinisme en Intelligent Design")

 

Emotionele spanningen of blokkades ontstaan in de aura doordat de mens een conflict ervaart tussen wat zijn verstand en wat zijn gevoel over een bepaalde levenskwestie zegt. De meeste mensen krijgen als kind vaak te horen: "Gebruik nu eens eindelijk je verstand!" Wij worden door de maatschappij, de opvoeding èn het onderwijs voortdurend geconditioneerd om vooral naar ons verstand te luisteren, want dat 'voelt' aan als veilig en betrouwbaar. Ons verstand hebben we dus doorgaans wel vrij goed leren ontwikkelen. Maar laat het nu nèt het gevoel zijn waarmee de meesten hun hele leven overhoop liggen. Met gevoel(ens) in het reine komen, blijft voor heel wat mensen een lastige kwestie. Bovendien  is het ook vaak nog een taboe. Wij weten (of voelen) nog steeds niet goed hoe wij tot meer harmonie in ons vrij complexe gevoelsleven kunnen komen. Ons verstand probeert heel vaak het laatste woord te krijgen in gevoelskwesties en die twee blijven dan botsen. 

 

In welke situaties bouwen we emotionele spanningen op ?

 

We betrappen onszelf er, bijvoorbeeld, regelmatig op dat we geen nee durven zeggen om anderen niet te kwetsen. Maar diep vanbinnen ergeren we ons steendood aan àl die anderen èn ook aan ons eigen gebrek aan eerlijkheid of moed.  En de omgeving maakt maar al te gretig gebruik van het gebrek aan assertiviteit: "Vraag het maar aan haar, die durft toch geen nee te zeggen ..."  Dàt creëert heel veel chronische spanningen. Die spanningen tasten niet alleen ons goed gevoel aan, maar ze belasten ook onze aura. Dat kan op lichaamsniveau storingen, blokkades en ziekten veroorzaken. 

 

Het 'positief denken' wordt mensen aangepraat door o.a. lifestyle-magazines en spirituele boeken. Waarom hebben we het hier over 'aangepraat' ? Op zich is het natuurlijk zeer waardevol dat onze gedachten zo positief mogelijk zijn. Wanneer deze echter in schril contrast staan met hoe we ons ècht vanbinnen voelen, dan liegen we onszelf gewoon wat voor. Ook dat levert spanningen op. Zelfsuggestie (jezelf inprenten: "ik voel me goed") mag niet in schril contrast staan met je innerlijke realiteit ("ik voel me helemààl niet goed in mijn vel, maar ik zou het wel heel graag WILLEN"). Anders blijft het een impuls die vanuit het verstand komt en dan heeft het geen enkele positieve uitwerking.   

 

Daarnaast hebben we tijdens de opvoeding en op school niet veel geleerd om om te gaan met al onze eigen vervelende trekjes. De meesten van ons kiezen ervoor om deze minder fraaie kantjes een leven lang weg te stoppen of te camoufleren, zowel voor onszelf als voor de anderen. En wèèr ontstaan spanningen... Daartegenover staat dat we door de maatschappij sterk aangemoedigd worden om te schaven aan onze 'lagere persoonlijkheid' . Dit creëert spanningen binnen in onszelf en in onze relaties met anderen, omdat het meestal regels zijn die ons opgelegd worden. Wanneer we ons allerlei regels, wetten en ook nog religieuze principes (vb. de tien geboden) eigen moeten maken, komt dit niet altijd vanuit ons hart. We betrappen onszelf erop dat we soms leven onder een masker van 'schone schijn'. Dit is heel wat anders dan op een bewuste en positieve manier aan onszelf werken. Leven vanuit een innerlijke overtuiging leidt tot meer eenheid en verdraagzaamheid tussen mensen.  We beseffen dan dat we samen-leven en samen-streven op het pad van onze evolutie als mens en dat veroorzaakt zelden of nooit spanningen in de aura. Minder conflicten in onszelf betekent automatisch ook minder conflicten met onze omgeving.

  

Op een bewuste manier met onze minder positieve eigenschappen leren omgaan, is onszelf graag (leren) zien. Dàt is moeilijk. Het blijft voor heel wat mensen dan ook een levenslange struikelblok en een grote bron van spanningen. Voor velen ruikt het zelfs naar egotripperij, narcisme en egoïsme. Anderen gaan er dan weer vanuit dat het begrip 'zelfliefde' betekent dat wij onszelf (en anderen ons ook) moèten aanvaarden zoals we zijn ("ik ben nu eenmaal zo"). Jezelf graag zien, mag echter nooit verward worden met een tè grote toegeeflijkheid naar het eigen zwakke IKJE toe ("ik kan er niets aan doen, het is sterker dan mezelf"). Het mag zeker ook niet verward worden met zelfzucht of zelfgenoegzaamheid ("ik vind mezelf goed genoeg zoals ik ben"). Oprecht zelfbewustzijn en zelfliefde hebben met beide houdingen totaal niets te maken. Ook al hebben de meesten van ons het nauwelijks geleerd, toch is het essentieel in ons leven: " ik ben belangrijk en ik wil me goed voelen ". Hoe kan een relatie immers harmonieus zijn als we niet eerst in liefde en harmonie leven met onszelf? Deze filosofie van 'het goed gevoel' geldt natuurlijk ook voor alle anderen die ons pad kruisen.   

 

De individuele vrijheid in de Westerse wereld is nog nooit eerder zo groot is geweest. Toch worstelen veel (nieuwe) mannen en steeds meer vrouwen met de beleving en het tot uitdrukking brengen van hun meest innerlijke gevoelens. Sommigen geloven in de superioriteit van het verstand, anderen hebben angst om zich emotioneel bloot te geven. Daardoor maken veel mensen hun hart ziek en ze doen hetzelfde met het hart van hun geliefden of van de naaste omgeving. Het hart wordt daardoor steeds meer een schuilkelder van gevoelens die niet beleefd, getoond of gedeeld mogen worden ("ik ga met mijn gevoelens toch niet te koop lopen"). 

Heel wat sterke gevoelens zijn hardnekkig en ze verdwijnen niet zomaar op het commando van het verstand. Ze duiken wel eens onder, maar de emotionele uitbarstinen laten meestal niet lang op zich wachten.

Er is een onmetelijk groot verband tussen bijvoorbeeld langdurig onderdrukt verdriet enerzijds en (fysiek voelbaar) hartzeer anderzijds. Het is een kwestie van tijd vooraleer niet alleen het fysieke hart, maar ook de rest van het lichaam hieronder begint te lijden. Lichamelijk en emotioneel evenwicht in onszelf ontstaan pas wanneer ons verstand en ons gevoel min of meer in harmonie met elkaar kunnen samenleven. Het verstand is niet superieur aan het gevoel: het leven geeft ons dagelijkse oefeningen in het zoeken van de balans. 

 

Meer dan 20 eeuwen geschiedenis hebben ons getoond dat de mensheid voortdurend blijft struikelen (en oorlog voeren) over wat we 'de primitieve emoties en driften' noemen: angst, hoogmoed, hebzucht, wedijver, egoïsme, geldzucht, jaloezie, verdeeldheid en... macht (over de natuur en de medemens). Het dagelijkse journaal leert ons dat de spanningen tussen plaatselijke bevolkingsgroepen zeer hoog kunnen oplopen. De lagere driften en emoties verdwijnen ook hier niet zomaar door er een beschavingslaagje van wetten en regels omheen te leggen. Er zijn meer dan genoeg confronterende boeken geschreven ( vb. 'Lord of the Flies' van William Golding) over wat er gebeurt als dat keurige vernislaagje in bepaalde crisissituaties afgepeld wordt. De ware aard van volkeren komt dan boven en niets houdt dat nog tegen.

Er zijn echter wereldwijd ook spirituele volkeren die zich warmhartig blijven opstellen. Denken we aan het Tibetaanse volk en hun geestelijke leider de Dalai Lama bijvoorbeeld, die jarenlang door de Chinese overheid onderdrukt werden.

 

Elke dag aan jezelf werken is een must voor wie mooie en sterke persoonlijkheidskwaliteiten wil ontwikkelen. De Tibetaanse boeddhisten hebben dat hogere zielen-niveau niet cadeau gekregen: generaties lang worden ze daarin onderwezen. Het is hun natuurlijk streefdoel geworden om innerlijke vrede te bewaren. Dat maakt dat ze zo'n mooie uitstraling (aura) hebben. En mededogen naar anderen toe...

 

Praktijkervaring: In mijn praktijk leer ik mensen anders kijken naar de vele onderdrukte en onverwerkte emoties die zij in hun leven ervaren. Spanningen in de aura ontstaan wanneer het gevoel en het verstand met elkaar overhoop liggen. Ook wie een laag zelfbeeld of een te groot hart heeft, leerde meestal alleen nog maar in theorie om voor zichzelf op te komen. Heel wat meer mensen dan men denkt, lijden aan een schrijnend gebrek aan zelfliefde: "Een ander is bijna altijd belangrijker dan ikzelf" . In mijn praktijk krijg ik vaak vrouwen over de vloer die zichzelf voortdurend wegcijferen voor hun kinderen. Gelukkig beseffen de meeste moeders dat meer aandacht voor zichzelf ertoe leidt dat zij zich heel wat beter in hun vel voelen. Uiteindelijk werpt dat ook positieve vruchten af op het hele gezin. Mannen die hun gevoelens kunnen tonen, gaan gemakkelijker en spontaner uiten 'wat er op hun lever ligt', in plaats van zich kwaad te maken of weg te lopen tijdens discussies. Kinderen die lijden onder de pesterijen op school krijgen deuken in hun nog kwetsbare persoonlijkheid. Die spanningen komen in hun aura en dat leidt tot allerlei psychosomatische klachten. Het is mijn streefdoel om kinderen en jongeren bij te brengen dat ware kracht niet ligt in hardheid maar in weerbaarheid: in liefde opkomen voor jezelf.

 

De 'blokkades' in de aura veroorzaken storingen in de de gezondheid van mensen. Mijn jarenlange ervaring in de behandeling hiervan, resulteerde in mijn persoonlijke filosofie: " ik ben belangrijk en ik wil me goed voelen ". Mannen, vrouwen, jongeren en kinderen die bij mij komen en dit toepassen, vertonen op termijn veel minder emotionele ballast in hun aura. Het blijft natuurlijk essentieel dat men respect opbrengt voor het feit dat de anderen in hun eigen leven ook de hoofdrol spelen. Het is dus niet de bedoeling dat men zich de belangrijkste rol toeëigent in het leven van iemand anders. Regelmatig ontmoet ik mensen die slechts een bijrol spelen in hun eigen leven. De levert dan vaak onderhuidse spanningen op. Sommigen bijten zich ook levenslang vast in onomkeerbare gebeurtenissen (vb. de dood van een geliefde). Dit kunnen ze natuurlijk nièt veranderen, maar doordat ze hiertegen in opstand blijven komen, veroorzaakt dat enorm veel spanningen.  

  

Tijdens de wekelijkse behandeling kan ik deze spanningen (= negatieve energieën) uit de aura verwijderen. Door gesprek en met behulp van de energie kan ik er helpen voor zorgen dat de aura sterker en mooier wordt. Je kan dit zien doordat de persoon opvallend krachtiger wordt en duidelijke grenzen trekt naar anderen toe. 

Mijn beste resultaten vloeien natuurlijk voort uit een samenspel van mijn èn ook hun inspanningen. Een minderheid van mensen die bij mij komen, wil echter totaal geen moeite doen om emotioneel weerbaarder te worden ("ik ben en ik blijf een slachtoffer"). Het is vanzelfsprekend dat de resultaten dan beperkt blijven. Ook ik kan nooit efficiënt spanningen uit iemands aura weghalen als hij of zij er vliegensvlug in slaagt om er nieuwe aan te maken. Het is niet evident voor sommigen om zich goed en gezond te voelen of voor zichzelf op te komen. En natuurlijk vraagt dat tijd en geduld. Maar zo lang de bereidheid er is, komen we er wel. We lezen hierover in het boek "Het innerlijke medicijn" van Thierry Janssen, Belgisch chirurg, psychotherapeut èn overtuigd van de werkzaamheid van alternatieve geneeswijzen ( in dit boek pleit hij voor een subtiel evenwicht tussen lichaam en geest ):

 

" Als een zieke zich bewust is van zijn eigen preventieve en geneeskrachtige vermogens, dan behoudt hij enige macht over de ziekte en kan hij een zekere autonomie handhaven met betrekking tot de verzorgers van zijn ziekte. Dit is belangrijk. Zowel in het kader van de conventionele geneeskunde als in dat van de alternatieve en complementaire behandelingsmethoden bestaat er immers een kans dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat tussen de zieke en de verzorger. "

TOP

de controlemechanismen van het verstand

In gevoelszaken gedraagt ons verstand zich meestal als een meester in de oplichting. Ons verstand en ons lager ik (ego) kunnen het uitstekend met elkaar vinden en samen proberen zij ongewenste gevoelens binnen vertrouwde en controleerbare banen te leiden. Ons Hoger Ik en het energieveld (onze aura) trappen echter niet in de controlemechanismen van het verstand. Daarom zit de aura van zoveel mensen vol spanningen. Die zijn ontstaan door een conflict tussen hun gevoel en hun verstand. Het gaat er niet om dat het gevoel belangrijker is dan het verstand. Nee, beiden maken deel uit van ons mens‐zijn. Het gaat er vooral om om meer evenwicht te vinden tussen deze twee grootmachten in ons dagelijks leven. Hoe? In rationele kwesties moet je vooral je verstand gebruiken. In emotionele kwesties moet je eerlijk naar je eigen en andermans gevoelens durven kijken en er eerlijk mee omgaan. In de complexiteit van menselijke relaties moeten ons voelen, ons zeggen en ons doen meer op één lijn staan. Meermaals verloochenen mensen hun eigen gevoelens uit vrees voor kritiek of afwijzing door anderen. Als er in je binnenste een heel luid “nee” klinkt, moet je de moed hebben om in liefde voor jezelf op te komen, anders verloochen je jezelf. Als je aan een gezond zelfbewustzijn en een goed gevoel werkt, ondervind je dat je steeds minder een speelbal wordt van destructieve emoties.

TOP

" gedachten zijn krachten "

In mijn praktijk ervaar ik dagelijks dat storende denk‐ en gevoelspatronen bij mensen negatieve trillingen veroorzaken.  Die gaan eerst in hun aura zitten en  veroorzaken daarna op gevoelige plaatsen in hun lichaam storingen (vb. maag is gevoelig voor zenuwen: de dagelijkse gedachte “het ligt zwaar op de maag” vertaalt zich eerst in het energieveld rond de maag om vervolgens de werking van de maag zelf te ondermijnen). Deze spanningen kunnen ook op symbolische plaatsen in het lichaam zitten. Zo noemt men de lever in de Oosterse geneeskunde het orgaan van de zorgen. De gedachte “het ligt op mijn lever” is dus mèèr dan zomaar een uitdrukking. Daarnaast hebben mensen die constant pijn hebben, ook nog de automatische reflex om de pijnplaatsen in het lichaam te verwensen : 'die stomme knieën' (omdat ze pijn doen). In elk van deze situaties geldt de energiewet: "gedachten zijn krachten". Wat wordt daarmee bedoeld? De aura neemt elke krachtige verwensing aan als een realiteit. Als je bv. het gevoel hebt dat men voortdurend verwijten naar je kop slingert, ontstaat rond het hoofd een gevoel van druk, waardoor heel vaak spanningshoofdpijn ontstaat.

We mogen onze problemen en negatieve emoties dus nooit associëren met ons lichaam of met onze gezondheid. Onze Nederlandse taal bevat tientallen van deze 'schijnbaar onschuldige' uitdrukkingen. Als je voortdurend zegt "het hangt mijn keel uit" veroorzaakt dat na verloop van tijd een irriterende spanning in de aura rond de keel. Iedereen is vertrouwd met het begrip 'psychosomatische klachten'. Die ontstaan doordat 'de geest zich uitdrukt in de stof'. Spanningen die zich wààr dan ook in de aura ophopen, worden aanvankelijk omgezet in (energie)blokkades. Die voelen fysiek vervelend aan, maar uiteindelijk kunnen ze tot allerlei lichamelijke ziekten leiden. Denk maar aan het verband tussen levenslang 'hartzeer' en sommige gevallen van hartblokkades of hartaderbreuken

Ik zeg natuurlijk niet dat èlke kwaal zo ontstaat, maar de verbinding tussen geest en lichaam wordt nog steeds sterk onderschat bij de behandeling van bepaalde ziekten. Het werkterrein van de klassieke geneeskunde heeft zich in verscheidene specialismen opgesplitst, terwijl lichaam en geest zich eigenlijk niet zomaar laten opdelen in vakjes. Het geheel (lichaam èn brein) is veel meer dan de som van de (onder)delen. Men gaat vaak voorbij aan het feit dat heel wat ziekten een diepere (spirituele) oorzaak kunnen hebben. Onverwerkte emoties (bv. verdriet of angst) kunnen de natuurlijke weerstand van het lichaam volledig verstoren en lamleggen. Toch beperken veel therapieën zich tot het aanpakken van de gevolgen. Voor de oorzaak 'moet men zich maar wenden tot de psycholoog of psychiater' . Het voordeel van de holistische geneeskunde (de mens als één geheel behandelen) is dat mensen erop gewezen worden dat ze hart, ziel, geest èn lichaam zijn. De intelligentie van het lichaam en de wijsheid van het hart moeten door elke 'zieke'  en elke behandelende therapeut geraadpleegd worden. Bij ziekten zoals kanker en bij bepaalde auto-immuunaandoeningen  blijft er bijvoorbeeld ook die éne cruciale vraag: waarom ontspoort het intelligente lichaam en waarom keert het zich tegen zijn eigen afweersysteem? Wat is zo krachtig dat het zo'n chaos kan veroorzaken op gezondheidsvlak? Natuurlijk spelen lichamelijke, erfelijke èn/of milieufactoren (o.a. Tsjernobyl) een grote rol, maar niet zelden gaat het om een gevoelsleven dat al jàren volledig uit balans is. Dit geldt natuurlijk niet voor jonge kinderen met kanker.

 

Veel medische wetenschappers en sommige therapeuten verdedigen de eng-materialistische visie dat onze emoties uitsluitend bestuurd worden vanuit ons brein en niet meer zijn dan het product van de (goede of minder goede) werking van een stelletje hormonen. Zolang zij daarvan overtuigd blijven, zal de impact van emotionele blokkades op de gezondheid van het fysieke lichaam nooit volledig juist ingeschat kunnen worden. De aura van de mens IS zijn gevoelslichaam en daarin zitten alle positieve en negatieve (gevoels)ervaringen opgeslagen. En het fysieke lichaam luistert onophoudelijk naar de sterke impulsen van de aura. In de oeroude wijsheid: 'een gezonde geest in een gezond lichaam' verwijst 'geest' dus naar veel meer dan enkel het denken van de mens. Met het oog op een mooie, krachtige aura is het belangrijk om te waken over de zuiverheid van al onze gedachten en emoties. Positieve gedachten en gevoelens creëren een mooie aura... en dus ontwikkelt men een grotere kans op een goede gezondheid.

 

Praktijkervaring: Ik hoor mensen in mijn praktijk soms uitroepen: " Ik ga eraan kapot ". Het is niet onwaarschijnlijk dat dit vroeg of laat ook letterlijk gebeurt. Ook het begrip 'pisnijdig zijn' is niet zomaar een hol begrip. In mijn praktijk krijg ik vaak te maken met mensen die emotioneel zo geblokkeerd raken ( cfr. connectie blaas en nieren met emoties ) dat zij naar het ziekenhuis moeten, omdat ze niet meer kunnen plassen. Wanneer er dan een medisch onderzoek volgt, is de diagnose van de dokter: "de klachten zijn wel reëel (de pijn is zichtbaar), maar de oorzaak is onbekend." Emotionele spanningen in de aura zijn nog niet meetbaar, de gevolgen wèl. Thuis ondervinden de meeste mensen dat de klachten -ondanks de zware pijnstillers-  min of meer blijven aanslepen. Hoe komt dat? De negatieve energieën in de aura veroorzaken blokkades op fysiek niveau en die zijn nog steeds niet verdwenen. Pas wanneer ik deze spanningen verwijder uit iemands aura, verdwijnen ook de fysieke klachten. De medische wetenschap aanvaardt niet -wegens gebrek aan bewijzen- wat er bijvoorbeeld gebeurt bij mannen die hun ongenoegen dagelijks associëren met hun geslacht: "het hangt mijn ... uit!".

In mijn praktijk hoorde ik  Gerard (67 jaar) uitgebreid het relaas doen over zijn ziekenhuisbezoek. Hij had helse pijnen aan zijn geslacht en zelfs morfine kon de pijn onvoldoende stillen. Ook na het scanonderzoek konden de dokters niet vinden waardoor die pijn dan wel veroorzaakt werd. Dit is echter niet abnormaal, want zo krachtig kan de inwerking van spanningen op het fysieke lichaam ervaren worden.

 

Geleidelijk bouwen veel mensen telkens weer emotionele ballast op in hun aura. Hierdoor herhaalt zich het scenario van de mysterieuze pijnen. Sommigen hebben pijn aan de keel (" het komt mijn strot uit ") of in hun darmen (" ik heb er mijn buik van vol "), of in hun spijsvertering in het algemeen ("ik ben het kotsbeu "), of in hun gewrichten (" ik krijg het op mijn heupen "). Het verdict van de dokter: "oorzaak onbekend". 

 

Op regelmatige basis grote schoonmaak houden in zowel onze negatieve denk- als voelpatronen is geen overbodige luxe. Anders dreigen onze geest en onze aura een echte gifpoel van destructieve energieën te worden en wordt onze gezondheid hierdoor geleidelijk steeds meer ondermijnd. Chronische negativiteit ( verdriet, kwaadheid, schuldgevoelens) in denken of voelen leidt tot een negatieve uitstraling en tot chronische kwalen. Niet alleen jijzelf maar ook je geliefden of collega's ervaren dan die dagelijkse negativiteit. Sommige mensen zijn zo verzuurd of haatdragend dat hun (aura)uitstraling een giftig bad wordt waarin zij hun hele omgeving onderdompelen. Dit is ook niet meetbaar, maar wel voelbaar : "men mijdt deze mensen als de pest,want de spanning is om te snijden".

Gelukkig zijn er ook heel wat mensen met een oprecht liefdevolle uitstraling. Ook al is dat evenmin meetbaar, toch hebben deze mensen een licht- en warmte-uitstraling voor anderen. Een positieve of een negatieve uitstraling ? Aan ons de keuze... Zoals de Russische wetenschapper Dr. Konstantin Korotkov het ons zo mooi toewenst op zijn website: " I wish you health, success in creation and let your Aura glow ".

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos