Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

problemen met weerstand

grieptoestanden ... het accent ligt in onze praktijk op het optimaliseren van de weerstand van het lichaam

Er zijn nog steeds veel onopgeloste vragen mbt. de efficiënte aanpak van griep maar het is toch belangrijk dat mensen - nààst alle klassiek-medische ( voorzorgs - ) maatregelen - het natuurlijke afweersysteem van hun lichaam het hele jaar door zo goed mogelijk trachten te versterken of te beschermen. En dat laatste kan ook mede in onze praktijk: wij geven energie d.m.v. handoplegging - door sommigen wel eens " reiki " genoemd ( een energie- of reikibehandeling... what's in a name? ). Het nut van onze healing is dat we het organisme van mensen met een verzwakte energie en/of weerstand een krachtige boost kunnen geven, waardoor het lichaam zijn normale dagelijkse lichaamsfuncties zèlf alsmaar beter kan opnemen. Wanneer mensen met een zwakke of haperende gezondheid wèlke bacteriële of virale infectie dan ook vanuit de eigen kracht van het lichaam - en ondanks de bijdrage van klassieke en/of andere alternatieve geneeswijzen - moeten bestrijden, blijkt dat voor velen een bovenmaatse of vruchteloze inspanning. Gezondheid is ook niet het domein waar men zich het volgende standpunt kan veroorloven ( en dat is nochtans wat de meerderheid van de mensen doet ): " we zullen het probleem wel aanpakken wanneer het zich stelt... " Zèker voor wat het feit betreft dat het lichaam van verzwakte personen voortdurend belaagd wordt door hardnekkige infecties, virussen, schimmels en parasieten, is het oeroude standpunt nog steeds het meest efficiënte: " voorkomen is beter dan genezen " en dus niet wachten tot het immuunsysteem nog meer of volledig onderuit gehaald wordt ... 

 

Eerst een beetje theorie:

 

In het " Medisch handboek " van Merck Manual ( tweede geheel herziene editie ) ( Bohn Stafleu van Loghum ) lezen we over de biologie van het afweersysteem: " De functie van het afweersysteem ( immuunsysteem ) is bescherming van het lichaam tegen vreemde of gevaarlijke stoffen die het binnendringen. Dergelijke stoffen zijn onder meer micro-organismen, ( ook ' ziekteverwekkers ' genoemd, zoals bacteriën, virussen en schimmels ) (...). Een normale immuunrespons bestaat uit herkenning van een lichaamsvreemd antigeen( dat zijn die stoffen die de immuunrespons opwekken ), mobilisatie van de verdediging en aanval tegen het antigeen.(... ) Naarmate mensen ouder worden, wordt het afweersysteem minder effectief. "

 

In " Uw gezondheid van A tot Z - deel 2 " ( Paperview Brussel ) lezen we: " Het immuunsysteem omvat alle organen, cellen en stoffen die tot taak hebben het lichaam te beschermen tegen virussen, bacteriën en schimmels. Het immuunsysteem wordt gevormd door de witte bloedlichaampjes, de organen die deze bloedlichaampjes produceren ( beenmerg, thymus), de organen die ze herbergen en hun vermenigvuldiging mogelijk maken ( milt, lymfeknopen, darmfollikels, amandelen), het bloed en de lymfe waarin zij baden en de moleculen die zij zelf produceren."   

 

De Belgische chirurg en pyschotherapeut Thierry Janssen schrijft in zijn boek " Het innerlijke medicijn " :

 

" Natuurlijk is geen mens schuldig aan zijn eigen besmetting met het influenza-virus. Soms zijn we echter wel verantwoordelijk voor bepaalde aanleidingen die deze besmetting hebben bevorderd. Zo hebben we gezien dat de factoren vermoeidheid, overbelasting en stress ons vatbaarder maken voor de ziekte. We kunnen dus allemaal, ook al is het onmogelijk te voorkomen dat er altijd virussen om ons heen dolen, actief werken aan onze algemene gesteldheid en voldoende weerstand opbouwen om besmetting te voorkomen. En als het te laat is kunnen we ons lichaam helpen de indringer sneller te vernietigen."  

 

 

 

Er zijn de bekende risicogroepen... behalve de kinderen, zwangere vrouwen, ouderlingen en verzwakte personen in het algemeen zijn er ook de mensen met een aangeboren of een verworven immunodeficiëntie ( ten gevolge van bijvoorbeeld diabetes, of na de zeer ondermijnende kankertherapieën,... ) die een verminderde weerstand ( ontwikkeld ) hebben door een aanslepende of ernstige ziekte en/of door ( zwaar ) medicijngebruik. Een verstoord immuunsysteem kan zich vertalen in opeenvolgende verkoudheden, in chronische oor- en keelontstekingen ( bij kinderen ), chronische blaasontstekingen, ernstige longaandoeningen ( ook zonder dat men roker is ), steeds terugkerende infecties met een ernstige impact op de algemene vitaliteit,... Daarnaast is door een overvloedig en onjuist gebruik van antibiotica resistentie opgetreden, wat al jaren een ernstige bedreiging vormt en grote groepen mensen kan treffen ( cfr. de ziekenhuisbacterie ( MRSA ) die welig tiert en zelfs jonge mensen noodlottig kan worden ). Niet alleen de medische wetenschap maar in de eerste plaats natuurlijk ook de ziekenhuizen in ons land en ver daarbuiten huiveren bij de catastrofale gevolgen die daaruit kunnen ( men vreest zelfs zullen ) voortvloeien voor de volksgezondheid.

Een virus bestrijden is daarenboven nog veel complexer dan een bacteriële infectie bestrijden. Virussen spelen graag een kat en muis-spelletje met virusremmers en vaccins, en ook zelfs met het nochtans superintelligente immuunsysteem van het menselijk lichaam.

  

Praktijkervaring: In onze praktijk behandelen wij bijna dagelijks weerstandsproblemen bij zowel babies, kleine kinderen, jongeren als volwassenen. We stimuleren met onze energie diè organen die - zowel rechtstreeks als onrechtstreeks - verantwoordelijk zijn voor het verzorgen of verhogen van de weerstand van het lichaam: o.a. nieren, darmen, milt, lever,... ( bij leverstoornissen, bijvoorbeeld, heeft het lichaam minder weerstand en bevat het minder antistoffen dan normaal ). Hoe jonger kinderen zijn wanneer ze voor het eerst bij ons in behandeling komen, hoe sneller hun natuurlijke weerstand door onze energie tot volle ontwikkeling kan komen. Volwassenen die kampen met chronische infecties en bij ons in behandeling komen, merken dat zij minder vaak of minder hevig of minder langdurig ziek worden, afhankelijk natuurlijk van de ernst van hun toestand. Voor zware astma-patiënten, bijvoorbeeld, kunnen we het leven ( het adem-halen ) heel wat gemakkelijker en comfortabeler maken, al zullen er voor hen natuurlijk belangrijke beperkingen blijven bestaan.
Voor alle risicogroepen geldt dat onze energiebehandeling voor heel wat extra ondersteuning kan zorgen, 

enerzijds : toenemende zuivering van het lichaam ( onze behandeling levert een sterke bijdrage tot een verhoogde uitscheiding van de in het lichaam opgestapelde afvalstoffen en gifstoffen en dit in de eerste plaats via urine, stoelgang en zweet ) Vaak horen we in onze praktijk dat mensen na een reeks behandelingen meer en sterker transpireren en dat " hun zweet zuurder ruikt dan vroeger " - wat ze als hinderlijk ervaren maar waarbij ze zich niet altijd realiseren dat de afvalstoffen heel wat vlotter dan vroeger het lichaam verlaten.  

en

anderzijds : verhoging van de energie en de weerstand ( deze twee gaan altijd samen! ) van het lichaam.

 

 

Opmerking: Het is jammer - met alle onjuiste en vaak bewust misleidende informatie die voortdurend de wereld ingestuurd wordt over het zogenaamd onwetenschappelijke karakter van alternatieve behandelwijzen en het zogenaamde gebrek aan integriteit en verantwoordelijkheid bij alternatieve therapeuten - dat het volgende artikel uit " De Standaard " over de veel kritische vragen oproepende ( en zeker weinig wetenschappelijke ) aanpak van de H1N1 - griep (= de Mexicaanse griep die piekperioden kende tussen 2009-2010 ) slechts een onopvallend plaatsje en een luttel aantal regels toebedeeld kreeg in de krant. 

" Who's Who bij de Who? " ( De Standaard 5-6 juni 2010 )

 

" De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar geloofwaardigheid aangetast. Haar aanpak van de H1N1-griep was doordrongen van belangenconflicten en miste transparantie. Dat schrijft het vaktijdschrift British Medical Journal (BMJ), dat voor het ophefmakende artikel samenwerkte met onderzoeksjournalisten. Wetenschappers die de WHO over het virus adviseerden, hebben op de loonlijst gestaan van farmaceutische firma's: Roche en GlaxoSmithKline. Beide firma's produceren antivirale geneesmiddelen, wat belangenvermenging doet vermoeden. Dat potentiële belangenconflict werd nooit gecommuniceerd door de WHO, aldus BMJ, die daaruit besluit dat de organisatie haar eigen regels overtreedt.  ‘Er zijn ontelbare voorzorgsmaatregelen genomen om potentiële belangenconflicten, of de perceptie daarvan, het hoofd te bieden', reageerde Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO in het artikel. Bovendien was geheimhouding van identiteiten nodig ‘om de wetenschappers tegen beïnvloeding van de industrie te beschermen'. Het aantal infecties is ver onder de meest optimistische schattingen van de WHO gebleven. Op basis van die schattingen hebben overheden wel voor miljarden dollars medicijnen en vaccins aangekocht, die vandaag nutteloos in opslagplaatsen liggen. Ook dat geeft volgens BMJ te denken. "

 

Boeiend boek ( ook al moet men dit boek dan ook weer niet tè onkritisch lezen en toepassen ):

" Vaccinatie is geen Immunisatie " - door chiropractor Tim O'Shea ( Schrijverij Mooi Mens ), " hij is één van de meest vooraanstaande publicisten op het gebied van vaccinatieproblematiek " en heeft met dit boek " het meest provocatieve, best onderzochte boek geschreven dat OOIT geschreven is over vaccins ".

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos