Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

pijnlijke rug en gewrichten

pijnlijke rug en gewrichten

Het gros van de mensen die naar onze praktijk komt, sukkelt al jaren met rugproblemen en/of gewrichtsklachten. Sommigen hebben zich al laten opereren aan de rug, de knie(ën) of de heup(en) maar hebben nog steeds dag en nacht pijn of kunnen niet slapen van de pijn, ze kunnen niet in bed blijven liggen of raken 's morgens slechts met veel moeite uit bed. Ook zijn er velen - en het beroep dat men uitoefent, is hier vaak ook een extra belasting natuurlijk - die met allerlei dagelijkse ongemakken blijven zitten: niet te lang dezelfde houding kunnen aannemen, slechts een beperkte tijd kunnen staan of zitten,... In de Oosterse geneeskunde wordt bevestigd dat de nieren een cruciale rol spelen bij dit slijtageproces: bij een zwakke nierenergie smeren de nieren onvoldoende de gewrichten waardoor deze "droog" lopen. Nieren hoeven dus helemaal niet ziek te zijn om toch met tè weinig kracht te functioneren ( dit minder goed functioneren blijkt soms onvoldoende uit de klassiek-medische bloed- en urinetesten maar blijkt wèl uit de aanvullende testen door dokters-homeopaten ). Wanneer niet alleen de rug en/of de gewrichten maar ook de nieren door onze energiebehandeling gestimuleerd worden om hun taak beter te vervullen, ontstaat er geleidelijk een kussentje van vocht op de plaats waar het kraakbeen volledig weg is ( vb. in het polsgewricht ) of waar een aantal tussenwervelschijven beschadigd zijn ( vb. een versleten rug ).  

Het resultaat? Mensen voelen effectief dat het schuren vermindert of ophoudt waardoor niet alleen het proces van verdere slijtage stopgezet wordt maar ook de vaak voorkomende ontstekingsverschijnselen verminderen of verdwijnen en de daarmee samenhangende pijn afneemt of volledig verdwijnt. Het resultaat is zichtbaar, voelbaar en ja ook meetbaar. Natuurlijk, dit proces vraagt een paar maanden of een jaar geduld maar in afwachting van een gunstig eindresultaat getuigen mensen wel dat ze ’s nachts minder liggen te woelen van de pijn ofwel ’s morgens vlotter uit hun bed raken of dat de pijnpieken steeds minder hevig worden of in aantal afnemen of de pijn volledig verdwijnt. Dus nee, gèèn nieuwe rug of nieuwe knieën, onze behandeling maakt een operatie van de rug soms wèl overbodig of stelt het plaatsen van een knie- of heupprothese jaren uit of definitief af.

 

Waarschuwing: Het is in dit opzicht zo belangrijk om jonge mensen er op te wijzen dat ze hun houding, hun rug, hun gewrichten en hun nieren ( voor meisjes met te weinig (warme) kleren aan in de winter: nieren moeten warm gehouden worden ! ) zeer goed moeten verzorgen en ze zich bij eventuele prille rugproblemen ook eens grondig moeten bezinnen over hun toekomstig beroep. We hebben het in onze praktijk immers al vaak meegemaakt dat onze energie bijvoorbeeld de rugklachten wel doet afnemen maar het vaak dweilen met de kraan open blijft omdat men het voor de rug en de benen moordende beroep van bejaardenverzorg(st)er of verple(e)g(st)er uitoefent. Ook al zijn er natuurlijk al veel moderne technieken voorhanden die het werk van verpleegkundigen minder belastend maken voor de rug, de benen en de gewrichten, toch blijft het een zware job die zeker niet voor iedereen weggelegd is.


We behandelen zowel chronische rugklachten: lumbago, hernia, ischias, scoliose, ziekte van Bechterew,... als gewrichtsklachten: artrose, artritis, reumatoïde artritis, jicht, gezwollen gewrichten,frozen shoulder, tenniselleboog, voetknobbels,...

 

Praktijkervaring: Bij 6 op 10 mensen die een beroep op ons doen, gebeurt dit omwille van aanslepende rugklachten ( zelfs nà èèn of meerdere al dan niet succesvolle medische ingre(e)p(en) ). Bij sommigen zijn onze resultaten er vrij vlug, bij anderen kan het - afhankelijk van de voorgeschiedenis, de beroepsactiviteiten, ... - 1 jaar tot 1,5 jaar duren vooraleer de pijn volledig weg is. Het komt zeer uitzonderlijk voor dat we iemand niet kunnen helpen, maar dit blijkt al uit de eerste behandelingen. Het heeft in dat geval dan uiteraard weinig zin om onze behandeling voort te zetten. Tenzij die mensen ondervinden dat ze baat hebben bij onze behandeling voor andere gezondheidsproblemen dan waarvoor ze aanvankelijk gekomen zijn ( het organisme weet de energie die we doorgeven sowieso altijd zinvol te benutten in het bevorderen van iemands algemene gezondheidstoestand ).

Bij sommige mensen zijn de rugklachten op latere leeftijd het gevolg van een val of zelfs van een moeilijke geboorte. Het lichaam heeft er dan al die jaren het beste proberen van te maken maar op een bepaald moment blijkt dat niet meer te lukken. Ook jonge mensen die - door hun te snelle groei of door een slechte lichaamshouding - een rugprobleem hebben, wachten beter niet " tot het vanzelf overgaat " . Pijn is een signaal waarnaar men moet luisteren om verdere schade, slijtage en dus geleidelijk steeds mèèr pijn te voorkomen. 
 

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos