Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

multiple sclerose ( MS )

MS of Multiple Sclerose

Eerst een woordje ( klassieke ) uitleg" MS is een chronische ziekte van het Centrale Zenuwstelsel. Het is een auto-immuunziekte waarbij "antilichamen worden gemaakt tegen de myelineschede rond de axon (uitloper van een zenuwcel), die vervolgens ontsteekt en verhardt tot een substantie die men 'plaque' (plaques verschijnen op willekeurige plaatsen in hersenen of ruggenmerg) noemt. Daardoor kan die axon zijn informatie niet doorgeven, met het gevolg dat er zintuiglijke of motorische gebreken ontstaan. Omdat zowel terugkeer als vermindering volkomen onvoorspelbaar is bij deze ziekte, kan geen enkele therapie zich op succes beroemen en het enige dat we kunnen doen is proberen de symptomen te verminderen." (huisarts) Christine R. Page in haar boek " Energetisch genezen "( Ankh-Hermes )

 

Ondanks onze sympathie voor deze Britse dokteres omwille van de rol die ze gespeeld heeft bij het bevorderen van de algemene toepassing van de complementaire geneeskunde in de Britse gezondheidszorg, zijn we het helemaal niet eens met haar stelling: " geen enkele therapie kan zich op succes beroemen... "

 

In onze praktijk hebben we gedurende langere periodes met MS-patiënten gewerkt, met meer of minder succes. Hebben we ooit iemand kunnen genezen? NEE, MS is ook door onze therapie nièt te genezen. Doen we aan symtoombestrijding? NEE, we bereiken heel wat meer, de meeste MS-patiënten die bij ons komen, verliezen meestal niet of nauwelijks de vaardigheden waar ze op dat moment nog over beschikken. 

Mensen maken door onze energiebehandeling ook minder kans op verlammingen, incontinentie, gevoelsverlies, verlies van gezichtsvermogen, spraakstoornissen, ongecoördineerde bewegingen,... In het bèste geval herwinnen ze heel wat veld op het vlak van aangetaste vaardigheden. In het slèchtste geval gaan ze niet vooruit maar ook niet meer achteruit en kunnen we dus de negatieve spiraal tot stilstand brengen ( rolstoelgebruik kan zeer lang uitgesteld of vermeden worden ). Maar vermits een zelfde ziekte bij verschillende mensen toch een ander patroon vertoont, kunnen we hierover geen veralgemenende uitspraken doen. Als het lichaam van de betrokkene de energie opneemt, weten we dat het met die energie ook zal werken, hoewel het resultaat bij deze ziekte zelden volledig te voorspellen is.   

 

We hebben tot nu toe een aantal aanzienlijke tot zeer mooie resultaten bereikt maar ook één groot succesverha(a)l(en) gerealiseerd.

 

Praktijkervaring : Geertrui was 32 jaar toen ze voor het eerst naar onze praktijk kwam. Haar toestand op dàt moment: verplaatsingen gebeurden bijna altijd met de rolstoel omdat het stappen te veel inspanningen vergde. Wat hebben we met de jarenlange ( wekelijkse ) behandelingen bij haar bereikt? Het is nàuwelijks nog te zien dat ze MS heeft ( ondanks de zwart op wit - klassieke diagnose van de specialist ). Het lijkt of ze alleen nog heel lichtjes haar voet verstuikt heeft, het stappen met haar vroeger loodzware slepende linkerbeen gaat zeer vlot. Het heeft inderdààd zeer lang geduurd vooraleer we haar tot dit niveau gebracht hebben, maar het resultaat is dan ook fenomenaal: de arts begrijpt er niets van, zij kan gaan zwemmen met de kinderen, zij gaat fietsen, zij rijdt korte rondjes mee achter op de motor van haar man, ze heeft steeds minder last van incontinentie, ... En ze heeft gedurende die jaren van intensieve wekelijkse behandelingen ook geleerd om zich over de hele lijn zelfbewuster op te stellen en zich steeds minder iets aan te trekken van de ongepaste blikken of opmerkingen van anderen. Zoals ze zelf getuigt: " Vroeger keken de buren me na uit medelijden of nieuwsgierigheid en nu kijken ze me na omdat ze het nog steeds niet kunnen geloven dat ik vlot door de straat fiets . "

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos