Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer mij

multiple sclerose ( MS )

MS of Multiple Sclerose

Eerst een woordje uitleg"MS is een chronische ziekte van het Centrale Zenuwstelsel. Het is een auto-immuunziekte waarbij 'antilichamen' worden gemaakt tegen de myelineschede rond de axon (uitloper van een zenuwcel). Vervolgens ontsteekt die en ze verhardt tot een substantie die men 'plaque' noemt. Daardoor kan die axon zijn informatie niet doorgeven, met het gevolg dat er zintuiglijke of motorische gebreken ontstaan. Omdat zowel terugkeer als vermindering volkomen onvoorspelbaar is bij deze ziekte, kan geen enkele therapie zich op succes beroemen en het enige dat we kunnen doen is proberen de symptomen te verminderen." (huisarts) Christine R. Page in haar boek " Energetisch genezen "( Ankh-Hermes )

 

Deze Britse dokteres heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van de algemene toepassing van de complementaire geneeskunde in de Britse gezondheidszorg. Toch ben ik het helemaal niet eens met haar stelling: "Geen enkele therapie kan zich op succes beroemen..."

 

In mijn praktijk heb ik gedurende langere periodes met MS-patiënten gewerkt, met meer of minder succes. Heb ik ooit iemand kunnen genezen? NEE, MS is ook door mijn therapie nièt te genezen. Doe ik aan symptoombestrijding? NEE, ik bereik heel wat meer! De meeste MS-patiënten die bij mij komen, verliezen nauwelijks de vaardigheden waar ze op dat moment nog over beschikken. 

Mensen maken door mijn energiebehandeling ook minder kans op verlammingen, incontinentie, verlies van gezichtsvermogen, spraakstoornissen, ongecoördineerde bewegingen,... In het bèste geval herwinnen ze heel wat veld op het vlak van aangetaste vaardigheden. In het slèchtste geval gaan ze niet vooruit, maar ook niet meer achteruit. Ik kan de negatieve spiraal dus tot stilstand brengen. Daardoor kan rolstoelgebruik zeer lang uitgesteld of vermeden worden. Maar vermits eenzelfde ziekte bij verschillende mensen toch een ander patroon vertoont, kan ik hierover geen veralgemenende uitspraken doen. Als het lichaam van de betrokkene de energie opneemt, weet ik dat het met die energie ook zal werken. Het resultaat bij deze ziekte is echter zelden volledig te voorspellen.   

 

Ik heb tot nu toe een aantal zeer mooie resultaten bereikt, maar ook één groot succesverhaal gerealiseerd.

 

Praktijkervaring : Geertrui was 32 jaar toen ze voor het eerst naar mijn praktijk kwam. Haar toestand op dàt moment: verplaatsingen gebeurden bijna altijd met de rolstoel, omdat het stappen te veel inspanningen vergde. Wat heb ik met de jarenlange (wekelijkse) behandelingen bij haar bereikt? Het is nàuwelijks nog te zien dat ze MS heeft (ondanks de zwart op wit-klassieke diagnose van de specialist). Het lijkt of ze alleen nog heel lichtjes haar voet verstuikt heeft. Het stappen met haar vroeger loodzware, slepende linkerbeen gaat zeer vlot. Het heeft inderdààd zeer lang geduurd vooraleer ik haar tot dit niveau gebracht heb, maar het resultaat is dan ook fenomenaal! De arts begrijpt er niets van, zij kan gaan zwemmen met de kinderen, zij gaat fietsen, ze heeft steeds minder last van incontinentie, ... En ze heeft gedurende die jaren van intensieve wekelijkse behandelingen ook geleerd om zich zelfbewuster op te stellen. Ze negeert steeks meer de ongepaste blikken of opmerkingen van anderen. Zoals ze zelf getuigt: "Vroeger keken de buren me na uit medelijden of nieuwsgierigheid. Nu kijken ze me na, omdat ze het nog steeds niet kunnen geloven dat ik vlot door de straat fiets . "

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos