Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

menstruatie en vruchtbaarheid

menstruatieklachten en vruchtbaarheidsproblemen

Veel ( jonge ) vrouwen sukkelen elke maand opnieuw en vaak al jaren met de menstruatie en/of vruchtbaarheid vooraleer ze een alternatieve behandelwijze zoals de onze aandurven. Wanneer zij uiteindelijk de stap zetten naar onze praktijk, is het omdat ze onvoldoende baat vinden bij de klassiek-medische aanpak of omdat zij weigeren hun gynecologische problemen nog langer hormonaal te laten aanpakken, en dit omwille van de voor hen vervelende en niet altijd risicoloze neveneffecten van een hormoontherapie. De meest voorkomende vrouwenklachten zijn nochtans vrij gemakkelijk te verbeteren en soms zelfs volledig te verhelpen met onze energiebehandeling en men hoeft zich dus niet neer te leggen bij het verdict van de dokter: “ je moet er maar leren mee leven “.


Praktijkervaring: Onze helende energie kan voor heel wat verbetering zorgen bij het premenstrueel syndroom, bij pijnlijke menstruaties, bij onregelmatig of te veel bloedverlies, bij hormonale schommelingen en bij vermoeidheid, hoofdpijn en prikkelbaarheid tijdens de menstruatie. Het spreekt echter vanzelf dat wij veel moeizamer en soms minder goede resultaten boeken bij, bijvoorbeeld, zeer ernstige vormen van baarmoedervleesbomen of van endometriose of bij het - en dit niet noodzakelijk omwille van het feit dat sommige vrouwen op latere leeftijd zwanger willen worden - onvoldoende aanmaken van eitjes door de eierstokken,...

Waarom bereiken we soms toch minder goede resultaten? Omdat bij de meeste eenvoudig behandelbare aandoeningen of zelfs bij ernstige menstruatie- en /of vruchtbaarheidsstoornissen en ook bij de meeste chronische vrouwenziekten de regel geldt dat het voorkomen van de kwaal veel efficiënter en zinvoller is dan het bestrijden ervan. Het is m.a.w. jammer dat de meeste vrouwen pas naar onze praktijk komen wanneer zij al jaren last hebben van vrij ernstige gynecologische problemen ( waarbij trouwens soms al even veel jaren sprake is van een verstoorde vrouwelijke energie die resulteert in energetische blokkades ... die dan weer rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor bepaalde menstruatie - en andere gezondheidsklachten ). Voor wie zich verdiept in de werking van helende energieën is het opvallend dat onze behandelwijze veel beter werk kan leveren wannèèr zij heel wat prille gynecologische storingen de kans ontneemt om zich tot echte stoornissen te ontwikkelen.

Hoe weet een ( jonge ) vrouw of er bij haar gynecologische problemen zijn of in de maak zijn? Heel eenvoudig, het menselijk lichaam en bij uitstek het vrouwelijk lichaam laat zich gemakkelijk kennen... voor wie een beetje moeite doet. Geen enkel dokter kan de signalen van het vrouwenlichaam zo goed leren kennen en leren interpreteren als de vrouw in kwestie zelf. Een vrouw die aandacht heeft voor haar lichaam WEET dus vaak ook vrij vlug wanneer er wèl of niet onrustwekkende storingen optreden in haar gezondheid ( op een paar kankers van de vrouwelijke geslachtsorganen na die aanvankelijk weinig of geen klachten geven ). Vrouwen hoeven ook geen enkele gynecologische kwaal zomaar te aanvaarden " omdat het er nu eenmaal bij hoort, bij het vrouw-zijn ". Dit fabeltje wordt meisjes en vrouwen al een eeuwigheid aangepraat omdat de meeste klassieke therapieën gèèn of een nauwelijks merkbare verbetering van vrouwenklachten te bieden hebben en er daarom de verkeerde conclusies aan vastgeknoopt worden. Een menstruatie hoèft helemaal niet pijnlijk te zijn, een vrouw hoèft er geen dagen voor in bed te liggen om te wachten tot vb. de hormonale migraine-opstoot voorbij is, de menstruatie hoèft niet als een maandelijks terugkerende vloek ervaren te worden,... Onze behandeling bestaat hieruit dat de energie die wij geven het vrouwenlichaam energetisch ondersteunt om de menstruatie vlotter te doen verlopen. Zoals reeds vaker vermeld op deze site: via healing kan men de zelf-genezende kracht van het lichaam ondersteunen of kracht bijzetten.

Opmerking: Na de soms noodzakelijke klassieke behandeling door de specialist ( een eventueel chirurgische ingreep bij vleesbomen, endometriose, geblokkeerde eileiders,... ) kan onze behandelwijze er achteraf wel voor zorgen dat er gèèn of minder snel nieuwe klachten ontstaan. De meerderheid van de vrouwen in onze praktijk bevestigt ook dat ze zich - hoewel ze niet allemaal het gewenste eindresultaat bereikt hebben - door de wekelijkse behandelingen toch opmerkelijk beter en energieker voelen en ze ook veel minder last hebben van allerlei periodieke ongemakken ( onregelmatige bloedingen, het één of meerdere dagen per maand in bed moet blijven, het maandelijks prikkelbaar of ongenietbaar zijn, een opgeblazen gevoel hebben,... ).

Vrouwen die ongewenst kinderloos zijn, kunnen met onze helende energie ènkel geholpen worden wanneer het om verminderde vruchtbaarheid gaat ( vb. problemen met de eisprong of met de innesteling van het eitje in de baarmoeder, te zwakke nierenergie ( cfr. " de nieren voeden de geslachtsorganen " ( Oosterse geneeskunde),... Het spreekt toch vanzelf dat wanneer vrouwen onmogelijk op een natuurlijke manier zwanger kunnen worden - door bijvoorbeeld volledig geblokkeerde of vergroeide eileiders - zij dit door onze healing ook niet zullen kunnen worden. Het is toch logisch dat er bij haperende eileiders eerst een klassieke chirurgische ingreep zal moeten plaatsvinden waarbij de eileiders weer worden geopend. Met onze energiebehandeling kunnen we wèl helpen voorkomen dat eileiders een eerste keer of telkens opnieuw nà eerdere medische ingrepen geblokkeerd raken door bijvoorbeeld vergroeiingen of littekenweefsel. Zoals reeds eerder vermeld op deze site: de energie die wij doorgeven, slaagt er niet in om tègennatuurlijke resultaten af te dwingen. Natuurlijke geneeswijzen kunnen de natuur wel een handje helpen maar kunnen haar zèker niet forceren.

Men kan dus in onze praktijk wèl terecht met verminderde vruchtbaarheid maar niet met het soms onomkeerbare feit van onvruchtbaarheid ( = wanneer het lichaam het door onomkeerbare "defecten" of ziekten van o.a. eileiders of eierstokken of baarmoeder niet (meer) toelaat om zwanger te worden ).


Toch nog zwanger?


Voor de ondersteuning van de typische zwangerschapsproblemen kunnen vrouwen in onze praktijk terecht: aanhoudende misselijkheid, vermoeidheid, constipatie, rugklachten, problemen met het bekken, pijnlijke spataders, aambeien, spijsverteringsproblemen,...

Hun - toch ook een beetje zwangere - echtgenoten of partners zijn meer dan welkom om hun vrouw te vergezellen naar onze praktijk en onze energiebehandeling beter te leren kennen.

Het is ook voor ons een zeer verheugend gebeuren dat we koppels hun zwangerschapswens helpen vervullen nadat zij eerst jaren vruchteloos geprobeerd hebben om een kindje te krijgen. Er zijn echter ook vrouwen die door onze behandeling voor het eerst in hun leven minder maandelijkse klachten hebben maar waarbij de energie die wij geven er toch niet in slaagt om een zwangerschap tot stand te brengen of te helpen voldragen. De energiebehandeling kan dan gelukkig wel een enorme bijdrage leveren tijdens de voor het vrouwenlichaam zeer belastende klassieke fertiliteitsbehandelingen zoals o.a. in-vitrofertilisatie ( IVF ):

Door onze energetische behandelwijze vindt niet alleen de noodzakelijke lichamelijke maar ook geestelijke/emotionele ondersteuning plaats tijdens de periodieke klassieke vruchtbaarheidsbehandelingen die deze vrouwen soms jaren volgen. Vrouwen voelen zich ook duidelijk veel minder onderhevig aan stemmingswisselingen die door de meestal maandenlange zware hormonenkuur veroorzaakt worden.

Toch is het een spijtige realiteit dat het bij sommige vrouwen - ondanks de uitgebreide klassieke begeleiding en alternatieve ondersteuning - toch niet mogelijk is om hun kinderwens gerealiseerd te zien ( ook niet dmv. healing ). Zoals een gynecoloog het ooit eens treffend verwoordde: " Ondanks ons technisch vernuft moeten wij ons heel vaak schikken naar de intelligentie en de wetten van de natuur ". Wij, als healers kunnen alleen maar beamen dat de natuurlijke geneeswijzen zich meer dan eens moeten neerleggen... bij die intelligente natuur. Toch blijft het voor ons ook hard om te zien hoe " het lege-nest-syndroom " een zeer pijnlijke en een al dan niet tijdelijke werkelijkheid wordt in het leven van een koppel met een onvervulde kinderwens. Misschien dat de familie of de vriendenkring daar eens kan aan denken vooraleer zij een kinderloos paar elk jaar opnieuw " een schoon boeleke " toewensen.  


Bij problemen of storingen die ontstaan tijdens de menopauze hoeft men zich evenmin zomaar neer te leggen. Onze behandeling heeft een sterk ondersteunende werking bij de typische overgangsverschijnselen: “ opvliegers “, vermoeidheid, slapeloosheid, stemmingswisselingen, vaginadroogte, incontinentie, botontkalking, baarmoederverzakking of verzakking van de blaas,... Men hoeft helemaal niet te berusten in " het is de leeftijd " vermits de vitaliteit van de ouder wordende vrouw door de helende energie nog hèèl veel jaren verlengd en verzekerd kan worden. Een toverformule? Nee, de energie port het lichaam enkel op een zachte manier aan om beter te functioneren, zoals het dat eigenlijk altijd al had moeten doen.


(ook al hoort deze rubriek hier niet thuis:) idem dito voor de menopauze bij de ouder wordende man : wij behandelen met succes "ouderdoms" klachten zoals o.a. gebrek aan vitaliteit; de energie kan er voor zorgen dat een prostaatoperatie vermeden wordt, ook het soms voorkomende probleem van incontinentie na een prostaatoperatie kunnen we verminderen of volledig verhelpen, ...

 

 

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos