Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer mij

Healing kinderen / jongeren

Chronisch zieke kinderen en kinderen met een beperking

" Kinderen zijn onze spirituele leraars  " 

 

Chronisch zieke kinderen en kinderen of jongeren met een mentale of lichamelijke beperking kunnen het doorgaans vrij goed met me vinden. Of het nu om een lichamelijke of verstandelijke beperking gaat, om reflux, astma of eczeem, epilepsie, allergieën, spijsverteringsproblemen, stofwisselingsziekten of erfelijke aandoeningen, er is heel wat te bereiken met mijn energiebehandeling. Kinderen zien me wel een beetje als een  Harry Potter die een " rare " behandelwijze toepast, maar die toch iets doet wat voor hen goed voelt. Het lichaam van kinderen en jongeren reageert meestal ( maar niet altijd ) ook sneller en beter op de helende energie dan het lichaam van een volwassene. Hun lichaam is nog volop in de groei en heeft soms slechts een extra duwtje nodig bij kleine en grote gezondheidsproblemen. Kinderen zijn trouwens helemaal niet naïef naar mijn behandelwijze toe als de meeste buitenstaanders denken: ze zijn zeer intuïtief, kunnen haarscherp observeren, ze zijn eerlijker en alerter dan grote mensen en kunnen zeer goed omschrijven wat ze voelen bij de healing. Eens een kind de helende energie gevoeld heeft, geeft het zich daar vrij gemakkelijk aan over.


Praktijkervaring: Toen de papa aan Steven - zijn zoontje van 5 met ernstige eczeem sedert de geboorte - thuis vroeg wat hij vond van de behandeling, antwoordde het jongetje kort en bondig: “ dat doet goed ”. ( zie ook rubriek " allergieën, astma en eczeem " ) Om een jonge spring‐in‐'t‐veld trouwens drie kwartier rustig op een stoel te doen zitten, moet je heel wat meer kunnen dan wat tegenstanders noemen“ gebakken lucht verkopen “. Er komen naar mijn praktijk kinderen met kleine gezondheidsproblemen, maar vaak ook met ernstige ziekten en/of zware beperkingen. De ouders willen dan de klassieke therapie met mijn energiebehandeling combineren, omdat het kind klassiek‐medisch soms niet (meer) verder kan evolueren. Bij een regelmatige controle bij de dokter wordt dan later wel eens bevestigd dat mijn energiebehandeling een grote rol heeft gespeeld in de bereikte resultaten. Ouders komen me, bijvoorbeeld, vertellen dat de kinderspecialist een zeer ernstige vorm van reflux vastgesteld heeft 
bij hun baby(“waarvoor allèèn nog een operatie een uitweg kan bieden, ” zegt de dokter). Een paar maanden later moet hij aan de ouders toegeven (met veel minder woorden) dat er blijkbaar iets “onmogelijk” positiefs gerealiseerd werd zonder chirurgische ingreep.

 

Voor kinderen van alle leeftijden -van zuigelingen tot adolescenten- met gezondheidsproblemen kan mijn energiebehandeling heel wat positiefs betekenen. De energie stimuleert namelijk het opgroeiende lichaam om de lichaamsfuncties beter of vlotter te doen verlopen ( vb. luie darmen of te grote vatbaarheid voor infecties ). Ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen, met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een stofwisselingsziekte, neuromusculaire aandoeningen of met een andere aangeboren aandoening vinden baat bij mijn behandeling. Gèèn genezing weliswaar, maar wèl een enorme verbetering van de levenskwaliteit van het opgroeiende kind. Deze kinderen kampen bovendien niet alleen met een beperking of een ernstige ziekte ( en de fysieke last of pijn die daarmee gepaard gaat ) maar ook vaak met allerlei bijkomende klachten door o.a. langdurig rolstoelgebruik, zware medicatie, de spijsvertering die zeer moeizaam verloopt of mank loopt,… en zeker niet te vergeten emotionele spanningen (slaapproblemen, frustratie, onhandelbaar gedrag, verdriet) die natuurlijk rechtstreeks voortvloeien uit hun problematische gezondheidstoestand.

Daarnaast is er een hele groep van kinderen of jongeren die ten gevolge van een ongeval hersenbeschadiging opgelopen hebben en daardoor bijvoorbeeld motorische en/of andere stoornissen ontwikkeld hebben. Wanneer de revalidatie moeizaam verloopt, kunnen ook zij door mijn behandeling beterschap ondervinden, al geldt steeds het hierop volgende principe. Dat gedeelte van de hersenen dat kapot is, kan door de helende energie onmogelijk hersteld worden, want wat kapot is, kan nooit meer functioneren. Wanneer er echter sprake is van beschadiging, dan kunnen bepaalde hersenfuncties door de energiebehandeling gestimuleerd worden tot gedeeltelijk of zelfs aanzienlijk herstel. Er is hier dus zeker gèèn sprake van het ongedaan maken van de opgelopen schade maar toch wordt een duidelijke vooruitgang op meerdere gezondheidsvlakken zichtbaar voor het kind of de jongere, voor de ouders en ook voor de specialist. Uit het dossier van zijn patiënt blijkt uiteindelijk ook voor de dokter dat mijn energiebehandeling iets onverklaarbaars gerealiseerd heeft: een resultaat dat klassiek-medisch onmogelijk bereikt kon worden.

 

Praktijkervaring: Toen het 4-jarige jongetje, Gregory, voor het eerst naar mijn praktijk kwam, was het vreselijk om te moeten vaststellen wat de mishandeling door de onthaalmoeder (hij was een tweetal jaren ervoor met zijn hoofdje tegen de muur geslagen) bij het kind aangericht had. Door de hersenbeschadiging kon hij nauwelijks praten, was hij gedeeltelijk blind en had hij nog nooit zelfstandig gestapt. De ouders vertelden me dat de rechtszaak die tegen de onthaalmoeder aangespannen werd spoedig van start zou gaan. Gedurende de eerste maanden van mijn behandeling ging Gregory met zulke rasse schreden vooruit dat zelfs ik sterk verrast was. Na een viertal maanden kreeg ik een laaiend enthousiaste mama aan de telefoon die eerst al de hele familie opgebeld had om te vertellen dat ze haar zoontje voor het eerst volledig zelfstandig door de kamer had zien waggelen. En dit was nog maar het begin van de positieve kentering, want de beschadigde hersenen van het kind reageerden al van bij de eerste behandeling zeer goed op de energie die ik gaf. Uit mijn jarenlange praktijkervaring met kinderen met een (soms zelfs vele jaren oude) lichamelijke beperking blijkt daar ook voor mij met vrij grote zekerheid uit dat zulke positieve beginresultaten mijn eigen eindverwachtingen meestal overtreffen. Helaas, na een aantal weken werd tot mijn grote verbijstering de behandeling onverwacht stopgezet: zonder telefoontje, zonder enige uitleg bleven de ouders weg. Een jaar later ben ik via een bevriend journalist (die in hun buurt woonde) te weten gekomen dat aan de ouders tijdens de voorbereiding van het proces verteld werd, dat hun rechtszaak meer gediend werd wanneer zij zich aan de volgende stelling hielden: " hoe meer beperkingen bij het kind, hoe meer schadevergoeding geëist kan worden van de tegenpartij ". Nog later heb ik gehoord dat hen -ondanks de inspanningen van hun pro deo advocaat- slechts een miniem bedrag uitgekeerd werd, omdat de tegenpartij (en hun advocaat) te sterk was voor deze sociaal zwakke ouders van Gregory ...

Bij dit soort pijnlijke ervaringen maakte ik me aanvankelijk de volgende bedenking: " Het gedrag van mensen is een groter vraagstuk dan de ziekte of de beperking zelf." Later heb ik dan toch weer beseft dat men niet kan oordelen over mensen in wiens schoenen men niet gestaan heeft ...    

 

 

Van baby's tot adolescenten: lichamelijke en/of psycho-emotionele problemen

 

Baby's: ik behandel vaak refluxproblemen (= het terugvloeien van de zure maaginhoud in de slokdarm) en daarnaast ook darmproblemen (diarree of obstipatie) of voedselintolerantie, allergieën, eczeem, overmatig huilen (door fysieke oorzaken of oorzaak onbekend) of stress (slaapproblemen of onrust) en ook heel vaak stofwisselingsziekten.


Jonge kinderen: In mijn praktijk werk ik dagelijks met kinderen met o.a. groeiachterstand (kinderen met een te laag gewicht of die om onduidelijke redenen niet in gewicht toenemen), weerstandsproblemen (voortdurend ontstekingen van oor,keel,…)) astma, eczeem, kinderreuma, voedselallergieën, spijsverteringsproblemen, ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen, autisme, spanningshoofdpijn, epilepsie, bedwateren, slaapproblemen, driftbuien, stress, ADHD, leerstoornissen, angsten, emotionele problemen door pesterijen of door gezinssituatie, minderwaardigheidsgevoel, gebrek aan zelfvertrouwen.


## Kinderen met aangeboren afwijkingen : naast de klassieke behandeling komen ouders vaak naar mijn praktijk voor een aanvullende en ondersteunende energiebehandeling van kinderen met fysieke en/of mentale beperkingen. Ook voor de behandeling ter versnelling van revalidatie na ongeval komen zowel jonge kinderen als (jonge) volwassenen naar mijn praktijk. En daarnaast werk ik dagelijks aan het verminderen van klachten die voortvloeien uit allerlei aangeboren aandoeningen: epilepsie, spijsverteringsproblemen, darmproblemen, weerstandsproblemen, ontwikkelingsachterstand, stress door niet aanvaarding handicap, verdriet.


## "ADHD-kinderen” en kinderen met autisme : door mijn behandeling slaag ik in het bevorderen van het geheugen en de concentratie bij deze kinderen en het zich beter in hun vel doen voelen. Uit mijn ervaring blijkt dat er soms zelfs bij ernstige vormen van autisme een duidelijk verhoogde communicatievaardigheid ontstaat bij deze kinderen: ze zoeken meer oogcontact met hun ouders en/of de omgeving, maken hun verlangens duidelijker kenbaar (bij spraakstoornissen ontstaat na verloop van tijd een duidelijk hoorbare en toenemende klankvorming).


Adolescenten : zij komen naar mijn praktijk met de volgende klachten: gebrek aan energie, huidproblemen zoals eczeem, spier- en gewrichtspijn, CVS en fibromyalgie, weerstandsproblemen, rugklachten, spanningshoofdpijn, depressie, geheugen- en concentratieproblemen, leerstoornissen, prikkelbaarheid, gebrek aan zelfvertrouwen en het niet opkomen voor zichzelf, het slachtoffer zijn van pesterijen met lichamelijke en emotionele klachten tot gevolg .

TOP

Verdriet bij kinderen/jongeren

Zieke kinderen of jongeren (al dan niet met een lichamelijke of mentale beperking), onbegrepen, sociaal geïsoleerde of misbruikte kinderen of jongeren krijgen vaak te maken met emotionele spanningen, waarbij me drie zaken opvallen:

 

1.Kinderen / jongeren hebben tijd nodig om verdriet te kunnen verwerken. Het is niet omdat ze kind of adolescent zijn en de wereld en emoties van volwassenen niet altijd begrijpen, dat ze sneller over alles heen kunnen stappen.  


2.Kinderen / jongeren kunnen door de sterke gevoelsverbinding met hun ouders de spanningen van de ouders kopiëren in hun eigen aura, ook al begrijpt hun jonge verstand daar niets van. Een baby’tje kan hartzeer krijgen omdat de moeder hartzeer heeft, omdat het (energetisch zeer sterk) verbonden is met de moeder (en dat blijft -bij sommigen willens nillens- ook de rest van hun leven).

 

3. Kinderen / jongeren met een lichamelijk beperking en ook (en zelfs vooral) kinderen / jongeren met een verstandelijke beperking krijgen spanningen in de aura wanneer zij voelen dat hun beperking moeilijk of niet aanvaard wordt door hun omgeving. Hen levenslang alle goede zorgen geven, is niet voldoende. Een kind met een beperking wil zich erkend, aanvaard en geliefd voelen door de ouders, het gezin, de school en de maatschappij. Het is zo belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde dat zij hun beperking (" ik ben mèèr dan een mens met een beperking, ik ben een mens als elk ander "), mede door de liefdevolle steun van de hele omgeving.

 

" Het geluk van een kind begint in het hart van de moeder " ( Phil Bosmans )

TOP

TOP

Nieuwetijdskinderen(Aquariuskinderen)

Over de hele wereld worden deze kinderen in steeds grotere aantallen geboren om alleen al door hun aanwezigheid en hun verfijnder bewustzijnsniveau het trillingsniveau van de mensheid te verhogen. De mensheid is van het Vissentijdperk aan het evolueren naar het Watermantijdperk. De aanwezigheid van deze kinderen is vereist op Moeder Aarde om de maatschappij, het gezin, het onderwijs en zelfs de geneeskunde voor nieuwe uitdagingen te plaatsen. Ze zijn sensitief en leggen zeer gemakkelijk contact met de natuur en de onzichtbare wereld. Bij deze nieuwe kinderen gaat het hier natuurlijk niet over “kinderen die psychische stoornissen hebben en slecht in hun aura zitten en daardoor hypergevoelig zijn”, zoals de Nederlandse mystica Sonia Bos terecht aangeeft in haar Cahier “De problematiek van het Aquariuskind", De Gouden Kroon 2004. Niet elk hyperactief kind met leer‐ of gedragsstoornissen is een nieuwetijdskind en niet elk nieuwetijdskind is een hyperactief kind dat zich niet kan concentreren. Bovendien is ook niet elk paranormaal begaafd kind een nieuwetijdskind te noemen.Trotse ouders komen in mijn praktijk wel eens vragen tot welke “categorie” hun kind behoort: “Is het een indigokind, een sterrenkind, een regenboogkind of een kristalkind,…?“ Het is echter beter om ze niet als wonderkinderen, superkinderen of als probleemkinderen -zoals de buitenwereld wel eens doet- af te schilderen. Ze hebben -net als alle andere kinderen- hun eigen mogelijkheden, voorkeuren, leerprocessen, onhebbelijkheden en moeilijke periodes. Zoals alle kinderen zijn ook nieuwetijdskinderen bijzonder en moeten ze kunnen rekenen op liefde, inzicht, geduld, vertrouwen, oprechtheid, totale acceptatie en aanmoediging van hun ouders en de hele omgeving.

 

TOP

ADHD, Autisme en Allergieën bij nieuwetijdskinderen

Deze “stoornissen” (wordt niet door mij zo ervaren maar wel door de maatschappij) komen momenteel bij steeds meer kinderen / jongeren voor. Toch blijken vooral nieuwetijdskinderen gevoelig te zijn voor allergieën (het niet voldoende geworteld zijn in Moeder Aarde of het allergisch zijn aan onze vervuilde wereld), autisme (een sterk gevoel van anders‐zijn kan leiden tot totaal isolement) en ADHD (jachtige wereld waarin zij het noorden kwijtraken of zij zich niet kunnen vinden in achterhaalde en voor hen zinloze pedagogische opvattingen). Bij sommigen valt een versnelde en bij anderen een “vertraagde” (althans wat de schoolse leernormen betreft) mentale ontwikkeling op, maar zij beschikken over een des te groter empatisch vermogen. Wat niet echt, niet liefdevol, niet zuiver is, wat hun geestelijke vrijheid beknot, wordt door deze kinderen ‐en naarmate ze ouder en spiritueel bewuster worden‐ meer en meer afgewezen. Het is voor ouders en scholen niet altijd gemakkelijk om om te gaan met een kind dat zijn opvoeders voortdurend en meestal onbewust confronteert met de tekortkomingen en emotionele blokkades van volwassenen. Kinderen in het algemeen hebben geen boodschap meer aan verouderde regels zoals “zwijgen omdat ik het zeg“. Natuurlijk moeten ook nieuwetijdskinderen hun levenspad leren vinden binnen bepaalde regels, grenzen en structuren, maar zij aanvaarden enkel nog een natuurlijk gezag dat geïnspireerd is door wijsheid en liefde, en geen gezag dat gestoeld is op macht. Wat deze kinderen gemeenschappelijk hebben, is een enorm sterke wil, een opmerkelijke verbale of non‐verbale alertheid, een telepathisch communicatievermogen dat zij soms eerst willen aanscherpen vooraleer ze het nodig vinden om te leren praten. Het valt de ouders die bij mij komen op dat deze kinderen of jongeren natuurvoeding verkiezen en dat “de zachte behandelwijzen” bij hen beter aanslaan ( homeopathie, fytotherapie, Bachbloesems en ook energiehealing ).

Met de helende energie waarmee ik in mijn praktijk werk, slaag ik er meestal in om hun lichamelijke klachten te doen verminderen of verdwijnen. Ook gaan deze kinderen / jongeren zich meer geaard en steeds beter in hun vel voelen. Hun mentale, emotionele, creatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen zich sneller en beter.

TOP

ADHD een te gemakkelijk etiket?

In de lezersbrief " ADHD " in De Standaard 26/2/09 geeft Dirk Van Duppen, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk, commentaar bij de 10 % van de kinderen die volgens kinderpsychiater Dirk Deboutte aan een psychiatrische stoornis lijdt, waardoor een snel stijgend gebruik van psychotrope (deze kunnen het psychisch gedrag beïnvloeden) medicatie bij kinderen volgens de kinderpsychiater 'niet onrustwekkend' blijkt."

Van Duppen vindt dat de kinderpsychiater "kort door de bocht gaat" en hij stelt: 

 

" Vooreerst zeggen de cijfers van dit onderzoek veel over de maatschappij waarin we leven. Als één op de tien kinderen als psychiatrisch gestoord wordt beschouwd, dan is onze samenleving aan het dol draaien. Ten tweede zegt dat iets over de criteria die gehanteerd worden om een kind als 'psychiatrisch' gestoord te bestempelen. (...) Drukke kinderen worden 'ADHD' -kinderen genoemd, ongelukkig zijn heet 'depressie', verlegenheid heet 'sociale fobie', moeilijk in sociale contacten heet 'lijden aan een autisme spectrum stoornis', humeurig zijn voor de menstruatie heet 'premenstrueel syndroom' of overbezorgdheid wordt 'gegeneraliseerde angststoornis' genoemd. Tenslotte weten we uit de recente literatuur dat we uiterst voorzichtig moeten zijn bij het toedienen van psychotrope geneesmiddelen bij kinderen. (...) "

TOP

Boeken voor en over kinderen

 

- " Engelengebeden voor kinderen " door pastor Hans Stolp ( Ankh - Hermes bv - Deventer )

- " Het drama in de moederschoot - De verloren tweelinghelft " door psycholoog Alfred Austermann en sociaalpedagoog Bettina Austermann ( Uitgeverij Akasha )

- " Mama luister je? Wat je van je kind kunt leren " door Rosemarijn Roes ( Ankh-Hermes bv - Deventer )

- " Liefde voor een ongeboren kind " door arts Patrick Quanten ( Uitgeverij Akasha ) 

- " Wie was mijn kind? Ervaringen uit vorige levens kunnen het gedrag van kinderen beïnvloeden en zelfs de oorzaak van ziekte zijn. " door psychotherapeut Carol Bowman ( A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht )

- " Kinderen uit de hemel - Waarom keren overleden kinderen terug naar het gezin waarin ze in hun vorige leven zijn opgegroeid? " door psychotherapeut Carol Bowman ( A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht ) 

- " Lichtkinderen - Spelenderwijs spiritualiteit en creativiteit ontwikkelen bij jonge kinderen " door Bärbel Mohr, met een voorwoord van Masaru Emoto ( Panta Rhei Uitgeverij )

- " Indigo-kinderen opvoeden en begeleiden " door Carolina Hehenkamp ( Uitg. Panta Rhei )  

- " Indigo-kinderen als geschenk en uitdaging " door Carolina Hehenkamp ( Uitg. Panta Rhei ) 

- " De magische negen maanden - Breng balans en bewustzijn in je zwangerschap " door ayurvedische arts en endocrinoloog Deepak Chopra

- " Herinneringen van een nieuwetijdskind " door therapeut en leraar Joop van der Hagen ( Akasha )

- " Zielskinderen - Ontmoet het kind dat voor jou bestemd is " door medium Walter Makichen ( Kosmos )

- " De Indigo-kinderen tien jaar later - Hoe zit het nu met de Indigo - tieners? "  

door therapeuten Lee Carroll & Jan Tober ( Uitgeverij Petiet )

 

TOP

Allergieën, astma en diabetes: anders leven en een andere aanpak dan overmedicatie...

De voorbije jaren waarschuwt de Belgische overheid - EINDELIJK - voor een verkeerd gebruik en/of overgebruik van antibiotica, die -zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek- bij sommige opgroeiende kinderen mogelijk zelfs zwaarlijvigheid veroorzaakt en diabetes uitlokt. Bij jonge kinderen en jongeren ondermijnt het voortdurend toegediend krijgen van antibiotica bovendien hun immuunsysteem nog vooraleer het volop tot ontwikkeling gekomen is. Overmedicatie is in onze maatschappij een ziekte op zich geworden, en in dit bedje zijn zowel volwassenen als jonge mensen ernstig ziek. "Als de dokter het niet wil voorschrijven, dan zoeken we een andere dokter of we bestellen het wel via het internet" is vaak het motto. Volwassenen beslissen zelf of ze wèl of niet zorg willen dragen voor hun gezondheid, maar kinderen en jongeren moeten hierbij deskundig begeleid worden, al laat dit vaak te wensen over. 

Naast het waarschuwen voor de risico's van overmedicatie wordt door de overheid en door medici gelukkig steeds vaker gewezen op de risico's van ongezonde leef- en voedingspatronen (" een hamburger en een cola graag" in plaats van de ouderwetse boterhammen die door sommige voedingsdeskundigen overigens zelf ook verguisd worden). Het aantal jonge diabetici neemt dan ook epidemische vormen aan. Daarnaast wordt er systematisch gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van allerhande populaire genotsmiddelen en stimulerende middelen (niet alleen alcohol of sigaretten maar ook 'soft drugs', 'society drugs', spierversterkers in de fitnesszaal en alle soorten medicijnen die als "pepmiddelen" gebruikt worden  -zoals het oneigenlijk gebruik van o.a. rilatine dat in studentenmilieus zeer populair is ).

 

De volgende twee artikels uit De Standaard gaan over de onheilspellende toename van het medicijngebruik bij kinderen en jongeren.

 

 " Baby's krijgen onnodig veel medicatie "  De Standaard 19 maart 2013  ( Bron: Belga ) 

 

" Baby's krijgen veel te gemakkelijk medicatie toegeschreven bij een verkoudheid. 'Ouders moeten meer geduld hebben', zegt kinderlongarts Kris De Boeck (UZ Leuven) dinsdag in De Morgen. 'Het is normaal voor een jong kind om zes tot acht keer per winter verkouden te zijn.' De Boeck volgde twee jaar het medicijngebruik van 900.000 kinderen via een databank van de Christelijke Mutualiteit. Ze kreeg op die manier zicht op het medicijngebruik van zowat een op de drie Belgen tussen nul en achttien jaar. De kinderlongarts stelde bijvoorbeeld vast dat vier op de tien zuigelingen medicatie krijgen tegen astma. Het gaat om ontstekingsremmers en luchtwegverwijders, die vaak worden voorgeschreven in de vorm van puffers of een aerosolbehandeling. Nergens in Europa ligt dat aantal zo hoog.Voor simpele luchtweginfecties wordt veel te snel medicatie voorgeschreven, concludeert De Boeck. 'Ik begrijp dat ouders ongerust zijn wanneer kinderen hoesten, zeker als die kinderen nog erg jong zijn. Hoewel een gewone verkoudheid meestal geen behandeling nodig heeft, staan artsen onder druk om toch iets voor te schrijven', luidt het."

 

" Kinderen nemen elk jaar 107 miljoen geneesmiddelen " De Standaard 6 maart 2013 ( Bron: Belga )

 

 " De Belgische apothekers verkopen tegenwoordig jaarlijks 6,6 miljoen verpakkingen met medicijnen voor kinderen. Dat is een stijging met 6,4 pct ten opzichte van 2007. In totaal krijgen onze kinderen 107 miljoen pillen, druppels en vaccins toegediend. Dat bericht Het Laatste Nieuws woensdag op basis van recente cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering ( Riziv ). Het aantal verkochte geneesmiddelen is tussen 2007 en 2011 liefst driemaal sterker gestegen dan het aantal kinderen. Vooral medicijnen die problemen met de ademhaling verhelpen, gaan vlot over de toonbank. Zo krijgen al vier op tien baby's en peuters een geneesmiddel voor astma of chronische bronchitis (+7,3 pct). Ook het aantal adolescenten met longaandoeningen is met bijna 5 pct gestegen.‘Toenemende luchtverontreiniging is een van de belangrijke oorzaken', zegt professor Kristine Desager, specialist kinderlongziekten (UZA). Meer fijn stof werkt een toename aan allergieën in de hand. Ook het gebruik van diabetesmiddelen is met bijna een derde toegenomen. In 2011 telde het Riziv al 5.300 kinderen met diabetes. De stijging is het grootst bij de adolescenten (+29 pct) en kinderen tussen 3 en 12 jaar (+15 pct). Meer overgewicht werkt diabetes type-2 in de hand. Daarnaast is er ook een toename in type-1 diabetes bij jonge kinderen, de suikerziekte die niét te voorkomen is. Specialisten vermoeden dat virussen en inname van bepaalde producten een rol spelen. "  

 

 

Praktijkervaring: Energie en weerstand gaan in het lichaam altijd samen

 

Kinderen en jongeren zijn volop in de groei en deze groeiprocessen vragen veel energie van het jonge organisme. Bijgevolg is het soms aangewezen dat hun lichaam extra ondersteuning krijgt van bijvoorbeeld mijn energiebehandeling. In toenemende mate heeft èlke 21e eeuwse mens te kampen met lucht- en waterverontreiniging en zelfs opzettelijke voedselvergiftiging (bv. handel in hormoonvlees of bedorven vlees dat via omwegen op ons bord belandt),... Er is ook nog veel te weinig inzicht in de draagkracht van het fysieke lichaam: de uitputting die ontstaat door te weinig beweging, overgewicht door ongezonde voeding / massale suikerconsumptie en vaak ook buitensporige stress (o.a. de uitdagingen van een moderne gezinssituatie, pesterijen op school of het werk, de hoge sociale druk, ...). In onze welvaartsmaatschappij is alles voorhanden om echt gezond te leven en te eten, maar zijn we er qua gezondheid echt op vooruitgegaan? 

Zoals bij alternatieve behandelwijzen geldt ook bij mijn energiebehandeling dat voorkomen beter is dan genezen. Kinderen en adolescenten moeten zich meer en meer bewust worden van de risico's van 'genotsmiddelen' zoals alcohol, tabak en drugs. Men mag ook niet wachten tot jong-volwassenen in de vicieuze cirkel van beschavingsziekten zoals chronische ademhalingsproblemen (chronische bronchitis of allergieën of astma) of hardnekkige spijsverteringsproblemen (al dan niet stressgebonden maag- en darmklachten) of diabetes terechtkomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat (jonge) rokers tientallen jaren later in het troosteloze straatje van COPD  terechtkomen ('chronisch obstructieve longziekten', een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem ) COPD ... of anders gezegd: wanneer het ademen een dagelijkse kwelling wordt. 

Het jonge en het minder jonge lichaam heeft heel wat energie nodig om alle noodzakelijke lichaamsfuncties uit te voeren, laat staan dat de longen en de lever dan nog eens overbelast of zelfs geteisterd moeten worden door tabak en /of alcohol. In mijn praktijk zie ik te vaak mensen van alle leeftijden met longemfyseem en/of leverproblemen voor wie het leven letterlijk een overlevingsstrijd geworden is. Het drinken in combinatie met het roken mag dan wel een sociaal gebeuren genoemd worden, maar hoe cool is het eigenlijk? Misschien kan ik het beter treffend laten verwoorden door een oncoloog: "Het is een uiterst gevaarlijke combinatie, omdat alcohol de aders openzet en het gif van tabak dan des te sterker opgenomen wordt". 

 

Heel wat ouders vinden dat hun kinderen er veel te bleekjes (eerder wit) uitzien en de uitleg luidt dan steevast: "ja maar in de klas zien ze (zeker de meisjes) er allemaal zo uit ". Algemeen geldt zeker dat jonge mensen hun gezondheid zèlf wat meer ter harte moeten nemen (vaker met de fiets naar school gaan, veel minder gamen en minder onderuit zakken achter de computer). In mijn praktijk komen kinderen of jongeren echter regelmatig ook vertellen dat ze onverklaarbaar moe zijn en ze van de ene infectie in de andere terechtkomen. Kinderen en jongeren hangen dus echt niet altijd op een stoel omdat ze " lui " zijn, maar vaak ook omdat ze zich uitgeput voelen. Weinig of geen energie leidt tot een sterk verminderde weerstand van het lichaam. 

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld erfelijke diabetes, dan is een gezonde levensstijl helaas vaak niet voldoende maar dan kan mijn energiebehandeling voor een enorme ondersteuning zorgen. Men hoeft niet te "leren leven (lees: ondergaan) met suikerziekte"! Zelf kunnen jongeren en (jong)volwassenen hun levenskwaliteit een behoorlijk stuk sturen door voldoende te bewegen, te rusten en (gezond) te ontspannen en last but not least beter op de voeding te letten (is wel wat anders dan 'suikervrije' of 'light' producten nuttigen die dan weer stikken van de synthetische suikers !).

Voor alle risicogroepen (niet alleen kinderen en jongeren) geldt dat mijn aanvullende behandelwijze voor heel wat ondersteuning kan zorgen, namelijk:  

* enerzijds zuivering van het lichaam: het is belangrijk dat de gifstoffen bij infectieziekten of bij een haperende spijsvertering of moeizame stofwisseling goed kunnen worden uitgescheiden door de darmen, de lever, de nieren, de huid (zweet) 

en

* anderzijds verhoging van de energie en de weerstand van het lichaam. Bij mijn behandeling worden niet de symptomen onderdrukt, maar wordt de oorzaak aangepakt, met als resultaat: een betere gezondheid en aanzienlijk minder klachten... 

 

Niet alleen de lichamelijke, maar ook de emotionele gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen wordt voortdurend belaagd. Voor wat dit laatste betreft: emoties hebben een sterke impact op de fysieke gezondheid en daarom moet er ook veel meer aandacht besteed worden aan de onderlinge wisselwerking tussen geest en lichaam : "een gezonde geest in een gezond lichaam". De psychologe Uma Goswami benadrukt hierbij : "Emoties zijn nog besmettelijker dan bacteriën en virussen" (uit "De kwantumdokter" van kwantumfysicus Amit Goswami)Zowel het fysieke lichaam als het emotionele leven van heel wat jonge mensen en volwassenen staat onder enorme druk, waarvoor de klassieke therapieën soms onvoldoende soelaas bieden. Met mijn aanvullende energiebehandeling kan vèèl meer bereikt worden.  

  

In mijn praktijk behandel ik dagelijks weerstandsproblemen en spijsverteringsstoornissen bij zowel baby's, kleine kinderen, jongeren (en natuurlijk ook volwassenen). D.m.v. healing worden diè organen gestimuleerd die rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het verzorgen of verhogen van de weerstand of voor het verbeteren van de spijsvertering en de stofwisseling: o.a. nieren, darmen, milt, pancreas, lever,... (bij leverstoornissen, bijvoorbeeld, heeft het lichaam minder weerstand en bevat het minder antistoffen dan normaal).

Hoe jonger kinderen of jongeren zijn wanneer ze voor het eerst bij mij in behandeling komen, hoe sneller hun natuurlijke weerstand versterkt kan worden en een gezond energieniveau bereikt kan worden. Als zij pàs bij mij in behandeling komen wanneer zij reeds te kampen hebben met chronische infecties merken ouders dat de kinderen of jongeren door mijn helende energie toch minder vaak of minder hevig of minder langdurig ziek worden, afhankelijk natuurlijk van de ernst van hun toestand. Voor de al dan niet zware astmalijders, bijvoorbeeld, kan ik het leven -het adem-halen- heel wat aangenamer en gemakkelijker maken, al zullen er mogelijk altijd kleine of grote beperkingen aanwezig blijven. Ik tover geen ziekten weg, binnen de beperkingen van iemands gezondheidstoestand wordt een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt: minder slijmvorming, minder hoesten, minder lusteloosheid en heel wat meer vitaliteit.

 

Bij diabetes kan de pancreas energetisch ondersteund worden waardoor het lichaam ertoe aangezet wordt om meer eigen insuline aan te maken zodat -na een paar maanden èn in overleg met de specialist- het insuline spuiten opvallend verminderd kan worden (in minder ernstige vormen van diabetes zelfs overbodig kan worden).

  

 

 

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos