Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer mij

groeien in zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen heeft alles te maken met jezelf graag (leren) zien en in je (zielen)kracht gaan staan. De opvoeding en het onderwijs en de hele maatschappij kunnen en moeten ertoe bijdragen dat elke mens -met of zonder beperkingen en zowel individueel als in groep- zo optimaal mogelijk kan functioneren en zijn/haar unieke talenten zo goed mogelijk kan leren kennen en ontwikkelen. Wanneer elk individu zich ten volle toelegt op de ontwikkeling van een sterke en stralende persoonlijkheid komt dat de hele maatschappij ten goede. Jezelf mogen zijn is jezelf aanvaarden en indien nodig ook jezelf verbeteren... Helaas is dit alles voor heel wat mensen vaak wishful thinking. Hoezo? Een 'mislukte' opvoeding, een 'mislukte' carrière, 'onvoldoende kansen gehad' , geen ouderliefde of verstikkende ouderliefde , emotionele trauma's, gezondheidsproblemen, worstelen met lichamelijke of mentale beperkingen, enzovoort.

Jezelf graag zien... hoe vaakt blijkt het niet een levenslange struikelblok en een grote bron van spanningen? Voor velen ruikt het zelfs -en daarin is de mens geconditioneerd door de katholieke moraal- naar egotripperij, narcisme en egoïsme. Anderen gaan er dan weer van uit dat het begrip "zelfliefde" betekent dat we totaal geen moeite hoeven te doen en we onszelf (en anderen ons ook) moèten aanvaarden zoals we zijn ("ik ben nu eenmaal zo"). Jezelf graag zien, mag echter nooit verward worden met een te grote toegeeflijkheid naar het eigen zwakke IKJE toe ("ik kan er niets aan doen, het is sterker dan mezelf"), maar mag zeker ook niet verward worden met zelfzucht of genoegzaamheid ("ik vind mezelf goed genoeg (of eigenlijk beter ...) zoals ik ben (... dan de anderen"). Echt en oprecht zelfbewustzijn en zelfliefde hebben met beide houdingen totaal niets te maken.

Ook al hebbben de meesten het niet of nauwelijks geleerd, toch is het van essentieel belang in ons leven: "ik ben belangrijk en ik wil me goed voelen". Hoe kan een vriendschaps- of liefdesrelatie immers harmonieus zijn als we niet eerst in liefde en harmonie leren leven met onszelf? De filosofie en mantra van het goed gevoel geldt natuurlijk ook voor elke andere mens die ons pad kruist.  

 

Praktijkervaring

 

In liefde opkomen voor jezelf: ... ware kracht ligt niet in hardheid maar veeleer in weerbaarheid.

 

Een mooie en gezonde aura (energieveld of gevoelslichaam dat rond het fysieke lichaam zit) is een natuurlijke weerspiegeling van een krachtige en stralende persoonlijkheid. Tijdens de wekelijkse behandeling kan ik spanningen (negatieve energieën) uit iemands aura wegnemen en door gesprek en met behulp van het energiewerk kan ik er helpen voor zorgen dat er zich op termijn minder emotionele ballast opstapelt in de aura. Door de jarenlange ervaring in mijn werk met de "energieblokkades" in de aura en de daardoor veroorzaakte storingen in de gezondheid van mensen, is het voor mij vanzelfsprekend geworden om de volgende levensbelangrijke en gezondheidsbevorderende filosofie te promoten: "ik ben belangrijk en ik wil me goed voelen". Dit is geen pleidooi voor hoogmoed of voor egoïsme maar voor een gezond zelfvertrouwen en een natuurlijk gevoel van eigenwaarde. Hierdoor ontwikkelen zowel mannen, vrouwen, kinderen (op hun niveau vertaald natuurlijk) als jongeren die bij mij komen op termijn veel minder emotionele ballast in hun aura. Het blijft natuurlijk essentieel dat mensen respect opbrengen voor het feit dat de anderen in hun eigen leven ook de hoofdrol willen en moeten spelen. Het is dus niet de bedoeling dat men zich de belangrijkste rol toeëigent in het leven van iemand anders (en die andere(n) la(a)t(en) dat "in naam van de liefde" wel eens toe), want anders veroordeelt men de ander tot levenslang (e) dienstbetoon of afhankelijkheid. Dagelijks ontmoet ik mensen die slechts een bijrol spelen in hun eigen leven en zij hebben zelfs nooit leren luisteren naar dat kleine stemmetje vanbinnen dat zich daar tegen verzet, met vaak onderhuidse spanningen als gevolg. Heel wat meer mensen dan men denkt, lijden aan een schrijnend gebrek aan zelfvertrouwen en zelfliefde: "alles/anderen is/zijn bijna altijd belangrijker dan ikzelf". Wie een laag zelfbeeld of een te groot hart heeft -en dat laatste ervaren mensen meestal eerder als een belemmering dan als een bron van vreugde- heeft meestal alleen nog maar in theorie geleerd om voor zichzelf op te komen. Helaas zijn het deze mensen met een te klein ego die het slachtoffer worden van mensen met een te groot ego.

 

In mijn praktijk krijg ik regelmatig vrouwen over de vloer die zich voortdurend -zelfs al gebeurt dit van uit de diepte van hun hart- wegcijferen voor hun kinderen en/of het gezin. Gelukkig komen heel wat moeders geleidelijk tot het besef dat meer tijd en aandacht voor zichzelf ertoe leidt dat zij zich heel wat beter in hun vel voelen, wat uiteindelijk ook positieve vruchten afwerpt voor het hele gezin. Daarnaast zijn er heel wat volwassen mannen en opgroeiende jongeren die zich vaak stoerder voordoen dan ze zijn ("megacool"), met als gevolg dat hun aura aanvoelt als een versterkte burcht. Met een pantser of een harnas denken ze zich te kunnen verweren tegen de harde buitenwereld. Niets is minder waar. In plaats van de kwetsbare binnenkant af te schermen en de betrokkene sterker of weerbaarder of zelfs immuun te maken, leidt het enkel tot verharding en stekeligheid èn cynisme. Zoals een egel die zich uit zelfbescherming wel op een bolletje rolt of zijn stekels uitsteekt, maar die uiteindelijk toch nog platgereden dreigt te worden.    

Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos