Pierre Vreysen & Griet Hutsebauthealers

*/ ?>

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

Griet: problemen zangstem / spreekstem

Wat kan een natuurlijke behandelwijze zoals healing je bieden in geval van stemproblemen?

 

Voor beroepssprekers zoals acteurs, presentatoren, omroepers, leraars, telemarketeers, en ja ook marktkramers,...  en voor zowel klassieke beroepszangers - solisten of koorzangers - als moderne artiesten en podiumkunstenaars zoals o.a. schlagerzangers, stand-up comedians en kleinkunstenaars,... is de stem meer dan alleen een belangrijk ( werk ) instrument, zij is namelijk dè bron van inkomsten en daarom is het cruciaal dat zij uitermate goed verzorgd wordt. Bij professioneel stemgebruik wordt de stem bijna dagelijks non-stop gebruikt en nèt omdat de stembelasting dan zo groot is, moet de spreek- of zangtechniek zo optimaal mogelijk ontwikkeld worden. Regelmatig ervaren professionele/bekende zangers/sprekers onzekerheid over de conditie van hun stembanden of over de tijdelijke beperkingen in de mogelijkheden van hun ( zang ) stem, ( en de pers is er dan als de kippen bij om dat breed uit te smeren in de media ) en die kwellende onzekerheid brengt dan weer elke nieuwe performance in het gedrang. Daarnaast krijgen zij vroeg of laat te maken met èchte stemproblemen, die niet noodzakelijk stress-gerelateerd zijn. Een cd-opname, de start van een promotiecampagne met het zoveelste interview in de reeks of de aanvang van een concert of tournee zetten hierbij extra druk op de ketel. Samen met een volle agenda leidt dit vaak tot een ingehouden en daardoor technisch niet optimaal stemgebruik, waardoor stembandproblemen kunnen ontstaan of verergeren. Het wordt een vicieuze cirkel: stemproblemen leiden tot verhoogde stress en die psychische druk zet zich vervolgens ... op de stem. Het eindverdict van de klassieke specialist luidt dan vaak terecht: totaal spreekverbod gedurende een langere periode, wat dan weer nefast kan zijn voor de carrière. Waarom zou men echter wachten tot de muzikale carrière of de acteercarrière volledig in het slop zit en de depressie toeslaat? Het is duidelijk dat geen enkel instrument zo sterk de sporen van ( emotionele ) stress vertoont als de stem! Voor de keelchakra - letterlijk het centrum van de vrije expressie - is emotionele stress wurgend. Gelukkig hoeft het zo ver niet te komen. Zoals bij elke kwaal geldt ook voor stemproblemen, dat die zich meestal langzaam manifesteren. Meestal is er dus tijd genoeg om erger te voorkomen.  

Men mag dan wel een mooie en warme spreek- of zangstem hebben maar dat kan helaas ook gepaard gaan met een zwakke stem - een stem met te weinig draagkracht - of men heeft regelmatig te kampen met heesheid/schorheid of keelpijn of ( erger nog ) met het wegvallen van de stem. Niet alleen puur medische oorzaken zoals luchtweginfecties kunnen aan de basis liggen van allerlei stemproblemen, maar daarnaast eventueel ook een minder goede stemhygiëne ( kuchen of roepen, onvoldoende water drinken, gebruik van alcohol en tabak  of vaak in een rokerige omgeving vertoeven ) en vooral natuurlijk het onbewust verkeerd stemgebruik ( door het niet goed gebruiken van de ademsteun = de spierondersteuning die we gebruiken als we spreken of zingen, zodra er met stemverheffing gepraat wordt ) en last but not least het stemmisbruik ( rockers die boven het gekrijs of het gegil van hun publiek willen uitkomen of leraars die een luidruchtige klas tot de orde roepen door ... nog harder te roepen ). Ter verbetering van de stemtechniek en de stemomvang kan men stemtherapieën en stemtrainingen volgen bij o.a. een logopedist ( onderzoekt de stemkwaliteit en het stemgebruik ) die de betrokkene door oefeningen aanleert om de stem beter te gebruiken. Wanneer het om stembanden aandoeningen gaat, wendt men zich altijd best eerst tot een arts. Enkele van de meest voorkomende aandoeningen zijn laryngitis, vocale knobbeltjes, vocale poliepen, en zelfs stembandverlamming. Knobbeltjes op de stembanden - stembandknobbels of ook wel zangersknobbeltjes genoemd omdat vooral zingende artiesten te maken krijgen met deze aandoening - komen voor na overbelasting of bij een fout gebruik van de stem.

 

Naast de klassiek-medische hulp kan onze complementaire behandelwijze ( we geven energie door middel van handoplegging ) eerst en vooral het herstel bij stembandaandoeningen vlotter en sneller doen verlopen en daarnaast, indien nodig, het recuperatievermogen tijdens stressperioden verbeteren.

Hoe? Onze helende aanpak bestaat er o.a. in dat we stress ( = spanning in het energieveld rond de keel ) rechtstreeks kunnen wegnemen uit de aura, waardoor de zanger of spreker minder het gevoel krijgt van druk op of rond de keel. Via handoplegging worden vervolgens niet alleen de stembanden verzorgd maar wordt het hele fysieke lichaam ertoe aangezet om de stem vrijer en krachtiger te doen klinken. Vermits het lichaam de klankkast is van de stem staat het immers niet los van dit instrument zelf. Met onze healing kunnen we de draagkracht van de stem verbeteren door te werken op o.a. de buikpieren van de zanger of spreker - naast de oefeningen die de betrokkene hiervoor zelf dagelijks kan doen natuurlijk  - waardoor de lage ademhaling vlotter en natuurlijker verloopt. Met onze behandeling kunnen we de weerstand van het lichaam helpen verhogen ( waardoor keelinfecties minder vaak optreden ) en de longen worden sneller en grondiger gezuiverd van slijmen. Stembandafwijkingen kunnen beter voorkomen worden en de longinhoud kan verhoogd worden.

 

Hoe kan ik, Griet, bijdragen aan de vocale performance ( minder heesheid, zuivere, heldere en warme klanken ) van zangers of een natuurlijk, gezond èn krachtig stemgebruik bij professionele sprekers? Het unieke aan mijn helende aanpak is dat ik - vanuit mijn vroegere zangopleiding ( klassieke solozang bij sopraan Rita Piron en 20 jaar koorlid van het Nieuw Kamerkoor Aalst onder leiding van de Japanse dirigent Hiroshi Gibe † ) - mijn stem als instrument zelf optimaal heb leren gebruiken en dus ondervonden heb - na bovendien 14 jaar fulltime in het onderwijs als leerkracht Germaanse talen - hoe belangrijk een heldere en welluidende stem is. 

Bij mooie  - al dan niet literaire - woorden hoort bovendien een mooie stem en vice versa. Aan de muziekacademie van Aalst/Deurne behaalde ik eind jaren 80 en 90 een eindgraad met grote onderscheiding voor zowel dictie ( verbale vorming ), voordracht als welsprekendheid, met oprechte dank aan de docenten Karen De Visscher en Marita Vandenplas. 

 

In onze praktijk krijgen we regelmatig beroepsmensen over de vloer voor wie het spreken of zingen op een bepaald moment in hun carrière niet meer zo evident is. cfr. het verhaal van acteur Marijn Devalck ( zie rubriek " Media " op deze website  )

" Express magazine " :  " Sinds motorongeluk vindt Marijn Devalck hulp bij paranormaal genezer Pierre Vreysen "

Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos