Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer mij

diabetes

diabetes ( suikerziekte )

Eerst een woordje (klassieke) uitleg :" Diabetes mellitus ('suikerziekte') is een aandoening waarbij de bloedspiegels van glucose (een enkelvoudige suiker) abnormaal hoog zijn doordat het lichaam niet voldoende insuline afgeeft."

Type-1-diabetes: insulineafhankelijke diabetes (de alvleesklier produceert weinig of geen insuline)

Type-2-diabetes: niet-insulineafhankelijke diabetes mellitus (het lichaam ontwikkelt weerstand tegen de effecten van insuline waardoor er onvoldoende insuline is om aan de behoeften van het lichaam te voldoen)

"Bij diabetespatiënten kunnen talrijke ernstige langetermijncomplicaties optreden. Hoge bloedglucosespiegels veroorzaken vernauwing van zowel de kleine als de grote bloedvaten(de bloedtoevoer naar de huid en de zenuwen vermindert)(...)Slecht gereguleerde bloedglucosespiegels veroorzaken doorgaans ook een stijging van de spiegels van vetstoffen in het bloed wat tot atherosclerose en verminderde bloedstroming in de grotere bloedvaten leidt.

Op den duur kunnen verhoogde bloedglucosespiegels en slechte bloedsomloop leiden tot schade aan hart, hersenen, benen, ogen, nieren, zenuwen en huid. Dit resulteert weer in angina pectoris, hartfalen, herseninfarcten, kramp in de benen tijdens het lopen, slecht gezichtsvermogen, nierinsufficiëntie, zenuwbeschadiging en beschadiging van de huid. Hart-en herseninfarcten komen vaker voor bij mensen met diabetes."('Medisch handboek', Merck Manual - tweede, geheel herziene editie Bohn Stafleu van Loghum)

 

Deze uitgebreide omschrijving wijst erop hoe complex en moeilijk te behandelen diabetes is.Daarom is het zinvol om naast de klassieke ook een complementaire (aanvullende) behandeling toe te passen. Zo kunnen klassieke dokters en gezondheidswerkers hun krachten bundelen om de schade die het lichaam van de diabeticus oploopt zo lang mogelijk te beperken of te verminderen.

 

Praktijkervaring: Natuurlijk genees ik suikerziekte nièt met mijn energiebehandeling. De energie die ik doorgeef, stimuleert echter wel de pancreas (alvleesklier), waardoor de werking van deze klier een merkbare verbetering vertoont. Dit blijkt ook zeer duidelijk uit de onderzoeksresultaten van de specialist. Naarmate mijn behandeling vordert, stelt hij vast dat de patiënt geleidelijk minder insuline moet inspuiten. Daarnaast slaagt de helende energie er meestal in om de algemene gezondheidstoestand van de diabeticus te verbeteren en om de ernstige complicaties van de ziekte te beperken ( problemen met ogen, aders, nieren, ledematen, ... ).

Ik waarschuw mensen er tijdens mijn behandeling ook voor dat ze er niet moeten aan denken om hun lichaam, hun specialist en mij om de tuin te leiden. Mijn behandeling zorgt er immers voor dat de klassiek-medische testen een steeds positiever gezondheidsbeeld geven. Daar maken sommige diabetici gebruik van om in oude (voedings)patronen te vervallen. Zij vergeten dat de energie die ik doorgeef èn hun lichaam te intelligent zijn om dit op langere termijn te blijven tolereren. Hun gezondheid is en blijft in de eerste plaats ook hun verantwoordelijkheid. Sommige diabetici zeggen wel eens : "Kijk, ik ben niet van plan om iets aan mijn leefgewoonte en voedingspatroon te veranderen. Jouw energie moet er maar voor zorgen dat mijn lichaam niet te veel schade oploopt, daar betaal ik je uiteindelijk toch voor." Dergelijke houding getuigt van een totaal gebrek aan respect voor hun lichaam, voor het werk van hun therapeuten, voor de wetten van de gezondheid en niet in het minst voor de wetten van de energie waarmee ik werk.

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos