Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

diabetes

diabetes ( suikerziekte )

Eerst een woordje ( klassieke ) uitleg :" Diabetes mellitus ('suikerziekte') is een aandoening waarbij de bloedspiegels van glucose ( een enkelvoudige suiker ) abnormaal hoog zijn doordat het lichaam niet voldoende insuline afgeeft."

Type-1-diabetes: insulineafhankelijke diabetes ( de alvleesklier produceert weinig of geen insuline )

Type-2-diabetes: niet-insulineafhankelijke diabetes mellitus ( het lichaam ontwikkelt weerstand tegen de effecten van insuline waardoor er onvoldoende insuline is om aan de behoeften van het lichaam te voldoen )

"Bij diabetespatiënten kunnen talrijke ernstige langetermijncomplicaties optreden. Hoge bloedglucosespiegels veroorzaken vernauwing van zowel de kleine als de grote bloedvaten( de bloedtoevoer naar de huid en de zenuwen vermindert )(...)Slecht gereguleerde bloedglucosespiegels veroorzaken doorgaans ook een stijging van de spiegels van vetstoffen in het bloed wat tot atherosclerose en verminderde bloedstroming in de grotere bloedvaten leidt.

Op den duur kunnen verhoogde bloedglucosespiegels en slechte bloedsomloop leiden tot schade aan hart, hersenen, benen, ogen, nieren, zenuwen en huid. Dit resulteert weer in angina pectoris, hartfalen, herseninfarcten, kramp in de benen tijdens het lopen, slecht gezichtsvermogen, nierinsufficiëntie, zenuwbeschadiging en beschadiging van de huid. Hart-en herseninfarcten komen vaker voor bij mensen met diabetes."( " Medisch handboek ", Merck Manual - tweede, geheel herziene editie Bohn Stafleu van Loghum)

 

Deze uitgebreide omschrijving en opsomming wijzen er op hoe complex en moeilijk te behandelen diabetes is en hoe zinvol het daarom is dat men naast de klassieke ook een complementaire ( aanvullende ) behandeling toepast. Zo kunnen klassieke dokters en gezondheidswerkers hun krachten bundelen om de schade die het lichaam van de diabeticus oploopt zo lang mogelijk te beperken of te verminderen.

 

Praktijkervaring: Natuurlijk genezen wij suikerziekte nièt met onze energiebehandeling. De energie die wij doorgeven, stimuleert echter wel de pancreas ( alvleesklier ), waardoor de werking van deze klier een belangrijke en merkbare verbetering vertoont. Dit blijkt ook zeer duidelijk uit de onderzoeksresultaten van de specialist die - naarmate onze behandeling vordert - vaststelt dat zijn of haar patiënt geleidelijk minder insuline moet inspuiten. Daarnaast slaagt de helende energie er in meerdere of mindere mate in om zowel de algemene gezondheidstoestand van de diabeticus te verbeteren als om de ernstige complicaties van de ziekte te beperken en/of zo lang mogelijk in toom te houden of zelfs te voorkomen ( problemen met ogen, aders, nieren, ledematen, ... ).

Wij waarschuwen mensen er tijdens onze behandeling ook voor dat ze er niet moeten aan denken om hun lichaam, hun specialist en ons om de tuin te leiden: vermits onze behandeling er immers voor zorgt dat de klassiek-medische testen een steeds positiever gezondheidsbeeld geven, maken sommige diabetici er graag misbruik van om in oude ( voedings ) patronen te vervallen ( " de dokter heeft het toch niet door want de testen zijn beter dan vroeger" ). Zij vergeten dat de energie die we doorgeven èn hun lichaam te intelligent zijn om dit op langere termijn te blijven tolereren. Hun gezondheid is en blijft in de eerste plaats ook hun verantwoordelijkheid. Sommige diabetici zeggen wel eens bij de eerste sessie: " Kijk, ik ben niet van plan om iets aan mijn leefgewoonte en voedingspatroon te veranderen, jullie energie moet er maar voor zorgen dat mijn lichaam daar niet te veel schade bij oploopt, daar betaal ik jullie uiteindelijk toch voor. " Dergelijke houding getuigt van een totaal gebrek aan respect voor hun lichaam, voor het werk van hun ( meerdere ) therapeuten, voor de wetten van de gezondheid en niet in het minst voor de wetten van de energie waarmee wij werken.

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos