Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer ons

citaten

Wat noemt men wonderen?

" Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur, maar alleen in tegenspraak met wat wij van de natuur weten. " ( St. Augustinus )  

 

TOP

De Hogere Werkelijkheid

" Uw geloof in het Hogere wordt bepaald door uw inzicht in wat het Hogere is. " 

 

TOP

Een open geest is een toegangspoort tot ware kennis

" Voor hen die weten, hoeft niets verklaard te worden. Voor hen die niet weten, is geen enkele verklaring afdoende. " ( Matthew Manning - Engels genezer )

TOP

Eerst zien en dan geloven?

" Niet zien om te geloven, maar geloven om te kunnen zien. "

 

TOP

Spirituele groei

" De wereld is zich aan het splitsen: diegenen die er naar gemikt hebben en diegenen die er aan gewerkt hebben. " ( Sonia Hoste Channel Asait 2008 )

TOP

Wijze woorden van een intelligent man

" Dat ik me met vertrouwen op het gebied van de wetenschap begeef, komt voort uit mijn fundamentele overtuiging dat zowel het boeddhisme als de wetenschap ernaar streeft door kritisch onderzoek inzicht in de aard van de werkelijkheid te verwerven. " ( de Dalai Lama, ' The Universe in a Single Atom ' )

TOP

Vrede

" Een boze vredesactivist, dat werkt toch niet? Dat is een interne tegenstelling. Als je vrede wil, moet je vrede zijn. " ( Deepak Chopra ) 

TOP

De mens in/en de Oneindigheid

" We zijn, denken we, alleen in het grote niets. Een piepklein eiland van betekenis in een oneindig richtingloos en leeg heelal. " (...) Als we beseffen dat we deel uitmaken van één groot, bezield geheel, dan kunnen we onszelf bevrijden en weer verbondenheid voelen. " ( Richard Tarnas, vooraanstaande Amerikaanse filosoof en cultureel historicus ) in ' Happinez '

TOP

" Wie alles gelooft, heeft nog niets meegemaakt of heeft er weinig uit geleerd. Wie ( in ) niets gelooft, heeft kwetsuren opgelopen die nooit geheeld zijn. "

" De overeenkomst tussen alles geloven en niets geloven, is dat je in beide gevallen niet hoeft na te denken. " ( Alfred Korzyb ) 

TOP

Albert Einstein en het universum

" Als dit universum in zijn onvoorstelbare orde en precisie het resultaat van een blind toeval zou zijn, is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terechtkomen in de voltooide, foutloze vorm van een woordenboek. " ( A. Einstein )

TOP

Ervin Laszlo over resonantie

" Zo verwerven we steeds meer inzicht in de mate waarin onze persoonlijke bioritmen resoneren met niet alleen de cycli en de seizoenen van Moeder Aarde, maar ook met die van de zon, de maan en de rest van de kosmos. " ( Ervin Laszlo en Jude Currivan in " Kosmos - een integrale visie op de wereld " )

TOP

het Watermantijdperk: de leugen wordt ontmaskerd

" We werden nog nooit eerder in de geschiedenis zo overspoeld door informatie, maar het was nog nooit eerder zo moeilijk om achter de ware toedracht van de feiten te komen. "

TOP

"What 's in a name" ( W. Shakespeare )

" Ik zou liever naam willen maken, dan er een erven. " ( William Makepeace Thackeray )

TOP

gezondheid

" Duizenden en duizenden hebben de ziektes bestudeerd. Bijna niemand heeft de gezondheid bestudeerd. " ( Adelle Davis )

TOP

bewustzijn en ziel

" Hoe sterker we vertrouwd raken met het idee dat bewustzijn het organisme overstijgt, hoe natuurlijker we het gaan vinden dat de ziel het lichaam overleeft. " ( filosoof Henri Bergson ) ( 1859-1941 )

TOP

het menselijk lichaam in de geneeskunde

" Nooit eerder in de geschiedenis is het menselijk lichaam zo als een voorwerp, zo als een machine beschouwd, als dat tegenwoordig het geval is. Nog nooit werd er zo nadrukkelijk op een laboratoriumtafel bijgedragen aan bevruchting, voortplanting, en verschijningsvorm van de menselijke soort en nooit eerder werden er in klinieken en operatiekamers in zulke mate chemicaliën toegevoegd en onderdelen vervangen om de haperende machinerie van het lichaam aan de praat te houden, of definitief stil te zetten als het wrak niet meer te redden valt. " ( scheikundige en filosoof André Klukhuhn " Alle mensen heten Janus - het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst " )

TOP

helder leren waarnemen

" De opdracht is niet zozeer om te zien wat niemand hiervoor ooit heeft waargenomen, maar na te denken over datgene wat men allemaal kan waarnemen, maar waar tot nu toe nog niet goed over is nagedacht. " ( Nobelprijswinnaar, kwantumfysicus Erwin Schrödinger ( 1887-1961 )

TOP

2012: geen doemscenario's gewenst

" Als de mensheid even sterk in vervoering  zou raken over het redden van de wereld als over de zogenaamde ondergang ervan, dat zou nogal een ommekeer teweegbrengen. "

TOP

" Wacht met spreken tot je zeker bent dat elk woord dat je zegt of schrijft mooier is dan de stilte "

" Mensen hebben de vrijheid om zich via het Internet ( en de sociale media ) te engageren voor wereldwijde verbondenheid of ... om dit kanaal te gebruiken als een open riool. "

 

TOP

Raadgeving van Boeddha

" Geloof niet zomaar iets wat je hebt gehoord.

Geloof niet in tradities alleen omdat ze vele generaties doorgegeven zijn.

Geloof niet iets alleen op basis van het feit dat er veel over gepraat wordt.

Geloof niet iets omdat het zo staat opgeschreven in geschriften die afkomstig zijn van oude wijzen. Geloof niet in vermoedens.

Geloof niet iets omdat een autoriteit, een docent of iemand die ouder is het zegt.

Geloof alleen iets nadat je het voor jezelf hebt uitgetest en op die manier hebt ontdekt, dat het zowel voor jou blijkt te werken alsook dat het ten goede komt aan alles en iedereen.

Accepteer het dan en leef er dan ook naar. " ( Boeddha - 2500 jaar geleden )  

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos