Pierre Vreysenhealer

Wetenschappelijk bewijs: hersenbloedingen

Oproep aan de medische wereld

Contacteer mij

Actualiteitenrubriek

SOFTDRUGS ONSCHULDIG? VERGEET HET !( maart 2009 )

Eén van de meest hardnekkige illusies waaraan sommige jongeren en volwassenen zich vastklampen is de overtuiging: " Softdrugs zijn onschuldige genotsmiddelen die je een ontpannen en prettig gevoel bezorgen en je raakt er niet aan verslaafd of door verslaafd."

Ondanks de lijdensweg en de waarschuwingen van ouders met een steeds zwaarder verslaafd ( volwassen ) kind zijn nog tè veel mensen overtuigd dat zij de duivel die (drug)verslaving heet in toom kunnen houden. Het is algemeen geweten dat er aan sommige gevallen van psychosen druggebruik is voorafgegaan. Akkoord dat er dan vaak al bij de betrokkene een zekere aanleg voor psychosen aanwezig was, die vervolgens door drugs geactiveerd werd. Maar geen enkel (gelegenheids)gebruiker kan juist inschatten welk effect de ( soms bovendien onzuivere ) drugs op zijn of haar lichaam en geest zullen hebben. Waarom dus het risico lopen om de tempel van het intelligente lichaam en de unieke persoonlijkheid op meerdere niveaus door roesmiddelen te laten verzieken en zelfs geleidelijk te laten vernietigen.

Wat wetenschappers weigeren te aanvaarden - omdat ze nog niet kunnen bevestigen dat elke mens een aura heeft - is dat drugs niet alleen een destructieve impact op het lichaam en het zenuwstelsel hebben maar ook op het beschermend energieveld dat rond het lichaam van de mens aanwezig is en aura heet. We citeren hier uit het boek " Licht op de Aura " van 's werelds beroemdste genezer, Barbara Ann Brennan:

" Drugs als LSD, marihuana, cocaïne en alcohol zijn verwoestend voor de heldere, gezonde kleuren van de aura en veroorzaken een "etherisch" slijm, net als ziekte. " ( etherisch: meer fijnstoffelijk van aard ) 

Wanneer de natuurlijke bescherming die de aura de mens geeft, verstoord raakt door de verwoestend lage trillingsfrequentie die eigen is aan elke verslavingstoestand, ontstaan er gaten of vuile slierten in die aura. Dit zet vervolgens bij heel wat druggebruikers de deur van hun bewustzijn op een zeer grote kier voor lagere energieën of astrale entiteiten ( dolende of destructieve geesten die een gemakkelijk beïnvloedbare aardse gastheer zoeken via wie zij zich kunnen uitleven ). De wetenschap wil niet aanvaarden dat er leven is na de dood en dat sommige negatieve geesten de aardse sfeer niet kunnen of willen loslaten en zich maar al te graag uitleven via labiele, verslaafde, gestoorde of criminele personen. De meeste psychiaters aanvaarden evenmin dat " het (negatieve) stemmen horen " niet noodzakelijk een produkt is van iemands zieke geest of verbeelding maar dat dit bij psychotische personen vaak zelfs de realiteit is. Iemands aanleg voor helder-horendheid kan inderdaad door drugs geactiveerd worden maar het probleem is dat men "die deur" vaak niet meer dicht krijgt en men niet de zuivere zielenafstemming en het bewustzijnsniveau ontwikkeld heeft om te kunnen selecteren in het soort bericht(gevers)/energie. Wanneer een psychotisch persoon bevelen opvolgt van die ( soms dus echte )"stemmen" is er sprake van bezetenheid, wat trouwens geen ènkel excuus is voor het plegen van misdaden want spiritueel gezien, bestaat er niet zo iets als " ontoerekeningsvatbaarheid ".   

 

Belangrijke Opmerking :

 

Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen met spirituele en paranormale interesses en sommigen van hen geloven dat ze door " onschuldige drugs " een sneller en vlotter kontakt kunnen leggen met de Geestelijke (Onzichtbare) Wereld, dan door de natuurlijke en veilige door meditatie en bewustzijnsontwikkeling ontstane verbinding. De Sferen van Licht kan men niet stormenderhand bereiken: niet door een uitgekiende techniek, niet kunstmatig door drugs maar enkel door de liefdevolle overgave van het hart. In het boek " Maitreya's missie " van Benjamin Creme lezen we hierover : 

" De ervaring van de druggebruiker is niets anders dan het schimmenspel dat door zijn eigen gedachten is gecreëerd. Daarom is het beperkt, tijdelijk, een pure begoocheling, en geen geestelijke ervaring. De ervaring van het absolute, het Zelf, als de geestelijke grondslag van het leven, de aard van de werkelijkheid zelf, moet op zielenniveau worden bereikt. " En in het boek " De materialist " van de filosoof Graham Dunstan Martin lezen we:

(...) de bewering dat mystieke ervaringen het resultaat zijn van chemische processen in het brein. Men stelt daarbij dat ze worden opgewekt door vasten en andere ascetische oefeningen, maar ook door 'magische paddenstoelen' of hun moderne equivalenten als lsd en mescaline. (...) Drugs zijn echter gevaarlijk. Zijn er middelen bij die ons naar de ene deur van de waarheid leiden? Zekerder is dat veel ervan ons over de verschillende drempels van de waanzin zullen helpen. " 

TOP

2 DRAMAREEKSEN OVER MEDIUMSCHAP

2 schitterende televisiereeksen over het werk van mediums voorbij onze ( kleine ) grenzen 

 

 

"Ghost Whisperer" met Jennifer Love Hewitt. Deze Amerikaanse dramareeks is gebaseerd op het werk van het wereldbekende medium James Van Praagh.

 

 "Medium" met Patricia Arquette. Deze Amerikaanse dramareeks is gebaseerd op het werk van medium Allison DuBois. ( zij was reeds te gast in de show van Oprah )


 

TOP

" OVER DE OPKOMENDE PLANETAIRE VERANDERINGEN "( fragment uit een interview met Drunvalo Melchizedek )

Drunvalo Melchizedek studeerde eerst natuurkunde en later kunstwetenschappen aan de Universiteit van California in Berkeley. Deze combinatie resulteerde in een grondige studie in de ( heilige ) geometrie. Daarnaast heeft hij bij meer dan 70 verschillende leraren van allerlei achtergronden gestudeerd, wat hem universeel inzicht verschafte en wat hem in staat stelde vele geheimen te ontrafelen en veel doorbraken te bewerkstelligen. Drunvalo heeft de prachtige kwaliteiten van openheid, bewustzijn, mededogen, liefde en wijsheid. Zijn werk levert een duidelijke bijdrage aan de spirituele paradigmaverschuiving die momenteel plaatsvindt. Hij is een wereldreiziger en geeft workshops, seminaries en lezingen over de heilige geometrie van de schepping, menselijke energievelden, spiritualiteit, meditatie en 'leven in het hart' in 45 landen. Hij brengt mensen in contact met hun Mer-Ka-Ba ( = energetisch, interdimensionaal voertuig dat rond het lichaam aanwezig is, het is een levend lichtveld dat enkel geactiveerd wordt door ons besef en doorleven van goddelijke onvoorwaardelijke liefde, ons besef van eenheid en onze terugkeer naar onze oorspronkelijke hogere staat van bewustzijn ) dat verbonden kan worden met het energieveld rondom de aarde. cfr. onze rubriek "boeiende boeken" " De geometrie van de Schepping " ( deel 1 en 2 ) ( Drunvalo Melchizedek )

 

Interview met Melchizedek

'Over de Opkomende Planetaire Veranderingen' (8/2008 )

ga naar http://users.telenet.be/freesoaring_eagle en dan 'monthly messages' aanklikken,vervolgens kan je onder February 2009 het item kiezen: ' Drunvalo about the upcoming planetary changes ', je kan hem dan zelf aan het woord horen ( in het Engels weliswaar maar met een zeer mooie stem ... )

Hier volgen een paar fragmenten uit het interview ( vertaling Ulla Mertens )

 

" De inheemse volkeren uit heel de wereld, niet alleen die wij kennen, zijn het erover eens dat wij een unieke en speciale tijd binnengaan in de geschiedenis van de Wereld. Het is een tijd waar we van één manier van Zijn naar een heel andere manier van Zijn gaan. (...)We gaan een tijd van grote hoop binnen. Vooral de Maya's noemen dit de Eindtijd, omdat dit het einde is van een zeer lange cyclus, het is het begin van een nieuwe cyclus. Het is niet alsof alles gaat eindigen, het is het einde van één cyclus en het begin van een andere. Maar het hangt af over welk deel van de cyclus de Maya's het hebben. Als ze het hebben over het oude deel van de cyclus dat ons bekend is, het banksysteem, religies, de regering, enz. zal dit uiterst instabiel worden, en als ze het juist hebben zal het volledig uiteen vallen en helemaal oplossen. Maar in de plaats ervan komt een heel nieuwe manier van Zijn. Een manier die wij op Aarde nog niet gezien hebben…in bijna niemands leven, sinds heel lange tijd, duizenden en duizenden jaren, waar de angst verdwijnt. We gaan naar het einde van de Polariteit en de ideeën van Goed en Kwaad.(...) Wij hebben ervoor gekozen om te experimenteren. We hebben geëxperimenteerd op een bepaald niveau van Bewustzijn, Goed en Kwaad genaamd.(...) In plaats daarvan zullen we de eenheid van alle leven zien. (...) Dan zullen we beseffen dat het hele Universum één Levend Wezen is en dat er maar één Spirit en één Bewustzijn door alles beweegt. Een nieuwe manier van waarnemen komt het leven op Aarde binnen en wij zullen dit in ons leven ervaren. Nu, op dit ogenblik, in 2008, lijkt het alsof het niet kan: de wereld is gek geworden, ze zijn in oorlog en gaan elkaar vermoorden, financiële stelsels gaan in elkaar storten, etc., maar dat is niet wat de Ouden op de Planeet zeggen. Zij zeggen: "Eindelijk zijn we deze ruimte binnengegaan en zullen we iets splinternieuw zien, maar eigenlijk is het heel oud. Er is geen missie. Het is niet echt alsof er iets te doen is, het gaat om Transformatie. Het is eerder vibratie, het is eerder Zijn dan Doen. Doen zoals "moeten doen” of "iets moeten bereiken” maakt deel uit van Polariteitsbewustzijn. (...) Het is een Transformatie van Bewustzijn op Planetair Niveau en dat vindt overal plaats, niet enkel hier. Het hele Universum gaat door een Transformatie. Als je dit echt zou begrijpen, is dit helemaal niets om bang voor te zijn. Het is zoiets als "Eindelijk!”. We bereiken een niveau waar de veranderingen zeer snel plaatsvinden. Het Leven is Heel, Compleet, Perfect en het ontbreekt aan niets en zo is het altijd geweest.  

Onze Spirit is oneindig oud. Er is nooit een tijd geweest dat we niet bestaan hebben. Er zal nooit een tijd zijn dat we niet bestaan. Het betekent dat iedereen ergens anders vandaan kwam om hier te zijn. Wij zijn buitenaardsen (ET's), de dolfijnen en de walvissen zijn ET's die van Sirius kwamen. Heel wat Pleiadiërs zijn hier en ze zijn hier al een hele tijd, er zijn mensen van Aldebaran… van overal zijn ze hier samengekomen. Hoe deze verschillende rassen het gaan doen weet ik niet, ik weet wel redelijk zeker hoe de Siriërs het gaan doen. Van wat deze Oude Groepen mij vertelden zullen de Siriërs zich het eerst bekend maken en dat komt omdat wij hun nakomelingen zijn. Zij zijn de vader en zij hebben ervoor gekozen om dit te doen. Maar daarna, wat de Maya's over deze tijd vertellen is dat het hele Universum zich voor ons zal openstellen en dat we overal naartoe kunnen gaan, overal waar we willen. Ja, ik begrijp het, dit is op een of andere manier een vreemde tijd, omdat we zo beperkt zijn geweest. We waren op Aarde in quarantaine. We zijn niet in staat geweest om de kamer te verlaten. Iemand heeft lang geleden de deur op slot gedaan." (...)

 

TOP

PARANORMALE ONDERWERPEN IN FILMS

" The Sixth Sense " een top-klassieker over " het zesde zintuig " 


Je kan een begrip als het zesde zintuig met niets treffender introduceren dan met een beknopte toelichting van de bovennatuurlijke elementen die aan bod komen in de schitterende kaskraker " The Sixth Sense " (1999). In deze psychologische thriller is Malcolm Crowe (Bruce Willis ) een briljant kinder-psycholoog, die de 8-jarige “geesteszieke” Cole Sear ( Haley Joel Osment ) onder zijn klassieke hoede neemt. Zijn diagnose luidt: Cole is een overgevoelige en gekwelde jongen die lijdt aan hallucinaties, paranoia en schizofrenie. Coles eigen lugubere observatie is : “ ik zie dode mensen, ze zien elkaar niet, ze weten niet dat ze dood zijn, ze zien alleen wat ze willen zien “. Het isolement en de kwelling wegen loodzwaar op de jongen, vooral ook omdat hij er met niemand over durft te praten dat deze geesten hem overal en voortdurend lastig vallen. Is het inderdaad een gave of is het een vloek om over een ontwikkeld zesde zintuig te beschikken vooraleer je volwassen bent? Is de jongen echt ziek of is zijn gave enkel voor de klassieke therapeut onbekend, onbestaand en dus onbegrepen? De ontmoeting met Cole roept bij de psycholoog trouwens bittere en pijnlijke herinneringen op aan zijn mislukte aanpak bij een jongen met gelijkaardige “ hersenspinsels ” die de opgroeiende puber later tot een wanhoopsdaad gedreven hebben. Het siert Malcolm Crowe dat hij zich geleidelijk leert openstellen voor de leefwereld van een buitengewoon kind.

De film is op meerdere vlakken geslaagd te noemen. Als bloedstollende thriller kan hij de meeste filmliefhebbers bekoren. Psychologisch gezien is het een warme en verre van oppervlakkige film: over de relatie man en vrouw ( de dokter die vindt dat zijn eigen vrouw afstandelijk en zelfs “onbereikbaar “ geworden is en later blijkt waarom ), over de relatie ouder en kind ( de alleenstaande en wanhopige maar toch liefdevolle moeder met een zoontje dat zichzelf een freak voelt ), over de relatie therapeut en patiënt ( een begripvolle en geduldige psycholoog die zijn kinderpassen zet in de wereld van de parapsychologie ). Het bijzondere aan de film is dat in deze relaties beide partijen van elkaar leren en elkaar ook vooruit helpen. De film zit tot onze vreugde ook “ juist ” wat de paranormale thematiek betreft. Helderziendheid komt inderdaad voor bij kinderen en spitst zich bij Cole toe in het kunnen waarnemen van de geest van overledenen. Voor de jongen bieden zijn kerkbezoek, het afdreunen van religieuze teksten en het verzamelen van heiligenbeeldjes geen enkele bescherming tegen de opdringerige en fysiek voelbare aanwezigheid van de doden. Wanneer een geest zich niet kan losmaken van zijn aardse ervaringen en hij zijn soms bruuske afscheid van het aardse leven ( moord, zelfdoding of een ongeval ) voortdurend herbeleeft, blijft hij ronddolen tot hij dank zij een “ medium ” - een schakel tussen hemel en aarde - geholpen kan worden om onafgewerkte aardse zaken te regelen.


Coles gave wordt pas “ leefbaar ” wanneer hij samen met zijn therapeut ontdekt dat het zijn opdracht is om dolende geesten te helpen ( en daardoor laten ze hem voortaan ook meer met rust ) om zielenrust te vinden. Dat een aantal doden niet eens weten dat ze dood zijn, blijkt ook uit het spectaculaire en verrassende ( misschien niet verrassend voor mensen met een zesde zintuig? ) einde van de film. Ook boeiend in de film is het voortdurende spel met het thema van de zichtbare en de onzichtbare wereld ( twee werelden die niet gescheiden zijn maar door elkaar lopen ). Andere thema's die aan bod komen: wat is een (historisch) feit en wat is een creatie van de geest? het in vraag stellen van wetenschappelijke apriori’s m.b.t. het paranormale; het wegvallen van de scheidingsmuur tussen leven en dood ( de dood is enkel een overgang ), het feit dat mensen geesten kunnen zien, wisten we al maar kunnen geesten ook mensen zien?

 

Verwante films :

 

" Ghost " met een - zoals altijd - schitterende Whoopi Goldberg, Patrick Swayze en Demi Moore

" The Others " een fascinerende psychologische thriller met Nicole Kidman

TOP

GECHANNELDE BOODSCHAP TOM KENYON 2011

Beste mensen,

 

Dit bericht bereikte ons via Children of the Sun Foundation. Het werd in het Nederlands vertaald met het verzoek het ook aan uw contacten door te sturen of het op uw website te zetten. Voor de mensen die dit niet weten, Tom Kenyon is een bekende sjamaan en soundhealer. Hij is reeds jarenlang het kanaal waardoor de Hathors spreken. De Hathors zijn een volk van buitenaardsen die zeer begaan zijn met ons mensen, en met onze Moeder Terra. Het volgende bericht is van hen afkomstig en betreft de recente gebeurtenissen in Japan.

Mitakuyé Oyasin
Mahpiya Wankata

 

Bericht van de Hathors door Tom Kenyon

Medicijnen van Licht,

Bescherming en genezing tegen/van stralingsvergiftiging, neurotoxines,bacteriën en virussen


Met de aardbeving in Nieuw-Zeeland, gevolgd door de aardbeving in Japan, is het duidelijk geworden dat jullie binnengekomen zijn in een meer complexe fase van de Chaotische Verwikkeling. Wij willen een methode geven om je te beschermen tegen of te genezen van stralingsvergiftiging alook voor andere fysieke ziekten. We noemen dit Medicijnen van Licht. Dit is natuurlijk in navolging van de recente gebeurtenissen in Japan, alhoewel, als de aanstaande veranderingen van Aarde zich gaan ontvouwen, kan je voor soortgelijke uitdagingen komen te staan in jullie nabije toekomst, op andere locaties overal ter wereld. Deze methode zal je helpen om jezelf zowel te beschermen als te genezen wanneer je wordt blootgesteld aan radioactiviteit, maar ook tegen de gevolgen van neuro-toxines en de muterende vormen van bacteriën en virussen. Vanuit ons perspectief is het duidelijk dat jullie in de nabije toekomst een toename van deze ziekteverwekkers zullen zien.
Deze methode omvat kontakt maken met je Hemelse Ziel ook wel Ba genoemd. Dit doe je om kontakt te maken met de rijken van licht die een deel zijn van jezelf. Alles wat bestaat in jullie kosmos kan men kwalificeren als een energetische manifestatie van Licht - zelfs de dichtste vormen van materie zijn in essentie een vorm van licht. Met deze werkwijze maak je kontakt met je Hemelse Ziel, terwijl je de intentie en de verwachting vasthoudt dat je Hemelse Ziel je een energie zal geven die je beschermt en/of geneest.. Je zendt deze intentie naar je Hemelse Ziel, samen met de vibratie van waardering en dankbaarheid. Dit is gewoon de trilling die dit Hoger aspect van jezelf activeert. Wanneer je éénmaal deze intentie samen met je waardering en dankbaarheid naar je Hemelse Ziel hebt gezonden, verplaats je je aandacht naar je hart-chakra, waar je de energie van bescherming of genezing gezonden door jouw Hemelse Ziel ontvangt. Je zou deze energiestroom kunnen ervaren als een vorm van Licht, of als geometrische patronen, of je zou de sensatie kunnen voelen van neerdalende energiestroom, maar je kunt het ook gewoon als een gedachte of gevoel ervaren. Wanneer de energie éénmaal is ontvangen in het hart Chakra, is het klaar om te verzenden. Voor deze fase van het proces heb je wat zuiver water nodig, omdat water deze vorm van energetische informatie zeer goed vasthoudt. Terwijl je een kom water in je handen houdt, zend je met je intentie de energie die zich in je hart chakra bevindt, via je armen naar je handen en door de chakra's die zich bevinden in het centrum van elke handpalm. Via deze weg gaat de energie het water binnen. We raden aan om het proces te versterken door dit 3 maal te doen per kom water die je oplaadt. Daarna drink je het water. Het water( nu Medicijn van Licht) doordringt het water element van je lichaam, en de genezende en beschermende kwaliteiten worden uiteindelijk opgenomen in elke cel. Door deze actie geef je richting en opdracht aan Licht, je veroorzaakt dat dit Licht neerdaalt, via de centrale weg in je lichaam tot in je hart, daarna leid je Het door armen en handen tot in het water. Het bewustzijn van het water ontvangt deze energie, en als je het drinkt ontvangt je lichaam het. Wanneer je jezelf terugvindt in een situatie waarin je bent blootgesteld aan radioactiviteit voer je de procedure uit die we hierboven hebben beschreven. Geef richting en opdracht aan de energie die neerdaalt vanuit de BA om je te beschermen tegen of te genezen van radioactieve vergiftiging. Als je over andere middelen beschikt om je te beschermen dan gebruik je deze natuurlijk ook, maar zelfs al blijf je achter met niets anders dan het gereedschap van je bewustzijn, kan je jezelf beschermen en genezen. Als je hebt blootgestaan aan zenuwgas doe je hetzelfde. Als je je in het centrum van een epidemie bevindt en je staat bloot aan zeer besmettelijke virussen of bacteriën, geven wij de raad om hetzelfde te doen.Als je collectief dieper binnengaat in deze meer complexe en intense fase van de Chaotische Verwikkeling, zullen virussen en bacterien zich sneller beginnen ontwikkelen. Deze werkwijze zal je beschermen en genezen tegen/van deze muterende levensvormen. Het is belangrijk om te beseffen dat je de bescherming en genezing creërt door de krachten van je eigen bewustzijn. Je hebt rechtstreeks toegang tot je eigen Licht rijken.Je hebt het souvereine recht om de Licht rijken in te schakelen ten bate van jezelf en ten bate van je geliefden. Als je je in één van deze moeilijke situaties zoals hierboven beschreven bevindt, raden we je aan dat je het Medicijn van Licht inneemt- het water dat je verschillende keren per dag oplaadt zoals je intuitie je dat ingeeft. De fysieke complicaties van de aardbeving en de daaropvolgende tsunami in Japan zijn zeer moeilijk om mee om te gaan. Maar we willen onze aandacht verleggen van de fysieke naar de mentale, emotionele en spirituele effecten die zulk een ramp veroorzaakt. Door het feit dat je je in een Chaotische Verwikkeling bevindt en energieën vanuit de diepe ruimte verenigd met zonnevlammenactiviteit je energielichamen beinvloeden, worden jullie als collectief, meer beinvloed. Wat we daarmee bedoelen is dat je hart breekt als je getuige bent van het lijden van je broeders/zusters mensen. Er is een herkenning dat hun toestand gemakkelijk je eigen toestand zou kunnen zijn. Deze herkenning kan een opening in je hart creëren en het is doorheen het hart - jouw hart- dat hogere staten van bewustzijn worden gerealiseerd, dus de aardbeving in Japan is, op vele manieren, een aardbeving van het collectieve hart.

 

De tijden die voor je liggen zijn niet gemakkelijk. Vanuit ons perspectief zien we een verhoogde activiteit van aardse veranderingen. Maar één van de effecten van zulke gebeurtenissen is dat je tot in je wortels wordt dooreengeschud en de massa-hypnose stopt voor een moment. En in zulke opperste en surrealistische verwoesting, zien velen van jullie zeer helder dat jullie beschaving niet op stevige grond rust. Wij bedoelen dit zowel letterlijk als figuurlijk. En zo is ons advies voor deze fase van de chaotische verwikkeling dat je leert en Meester wordt in het maken van Medicijnen van licht voor jezelf, zodat wanneer de tijd komt, je weet hoe je deze kracht van bescherming en genezing, die je van nature uit bezit , kan inschalen. We raden aan doorheen deze tijden te navigeren niet alleen met je geest, maar met je hart- en laat jullie harten beroerd worden, want het is doorheen jullie harten dat je langs de spiraal die de weg is, zult opstijgen naar jullie eigen grootsheid

De Hathors
16 maart 2011

 

Tom Kenyons gedachten en observaties

 

Ik channel De Hathors ongeveer 20 jaar nu, en begon hun Planetaire Boodschappen te verspreiden in februari 2003. En in al deze tijd heb ik nooit een aanwijzing gekregen dat het dringend was om één van hun boodscappen zo vlug als mogelijk te verspreiden.
Normaal geven ze mij verschillende dagen waarin ik hun boodschap kan overdenken en beschouwen, voor ik mijn aanmerkingen opschrijf. Maar deze luxe bestaat niet op dit moment. Ze hebben Judy en mij gevraagd deze boodschap zo vlug mogelijk te verspreiden, daarom zal ik mijn commentaar kort en 'to the point' houden.

De centrale boodschap is hier dat alle mensen in staat zijn om hun eigen -wat De Hathor's noemen- ' Medicijnen van Licht ' te maken. Dit type medicijn heeft de capaciteit en de potentie om ons te beschermen en te genezen, niet alleen tegen/van radioactieve besmetting, maar ook tegen de effecten van zenuwgif, alsook tegen virussen en bacteriële infecties.

De werkwijze is simpel en doelgericht. Omdat sommigen van U die dit lezen nieuw kunnen zijn in verband met de termen Hemelse Ziel en BA, laat me de locatie uitleggen en hoe je het kunt activeren. De BA of Hemelse Ziel is een aspect van je eigen bewustzijn dat zich bevindt buiten de gevangenis van tijd en ruimte. Sommigen van u zouden verwijzen naar de Hemelse Ziel als het Hoger Zelf. Maar, hoe je het ook wil noemen, je Hemelse Ziel bestaat in wat De Hathors noemen 'de Licht Rijken' en dit aspect van jezelf wordt ingeschakeld van zodra je het waardering of dankbaarheid zendt.

Je BA heeft geen locatie in tijd en ruimte omdat het transparant is voor beiden.

Maar het heeft wel een ingangspunt in je energieveld, en dat is ongeveer een armlengte boven je hoofd. Als je je armen zou uitstrekken boven je hoofd en je brengt je vingertoppen samen, dan zijn je vingers in de omgeving van dat ingangspunt. Dit is de plaats waar je je aandacht op richt gedurende de eerste fase van Hun werkwijze om Medicijnen van Licht te maken. (merk op dat het niet nodig is om je handen boven je hoofd te houden voor het maken van Medicijn van Licht. Dit dient alleen om het punt aan te duiden waar je je in de beginfase op richt).

Eénmaal je je aandacht hebt gebracht in de omgeving van je BA-punt, houd je het soort Licht in gedachten dat je wil ontvangen.
Laat ons zeggen dat je bent blootgesteld, of blootgesteld zult worden aan een gevaarlijke vorm van radioactiviteit en je loopt gevaar op stralingsziekte. Nadat je je focus naar je BA punt hebt gebracht boven je hoofd, houd je de intentie vast dat de energie die zal neerdalen een energie zal zijn die je beschermt tegen stralingsziekte en je daar ook van geneest.

Dan zend je een gevoel van waardering en dankbaarheid vanuit je hartchakra naar je BA punt boven je hoofd- terwijl je de intentie vasthoudt dat de energie die je krijgt vanuit je BA punt je zal beschermen tegen en/of genezen van stralingsziekte.

Daarna ga je met je aandacht naar je hartchakra (in het midden van je borst beneden het borstbeen) en wacht totdat je de energie ontvangt van je BA. Degenen van jullie die nieuw zijn hierin zullen misschien meerdere malen hun intentie welk soort energie ze willen samen met hun gevoelens van dankbaarheid moeten sturen naar hun BA punt voor ze een respons opmerken. Maar blijf dit doen tot je een neerdalen van energie voelt. Wanneer je de energie voelt neerdalen vanuit je Hemelse Ziel, richt je aandacht dan op je hartchakra. Sta je hartcentrum toe deze energie van bescherming en genezing te ontvangen.

Plaats dan je handen rond of boven een container met zuiver water en zend de energie, gekregen van je Hemelse ziel, en verzameld in het hartchakra, met je intentie, in het water. De energie van bescherming en/of genezing zal dan naar beneden stromen door je armen en via de chakra's in de palmen van je handen in het water stromen.

Herhaal dit proces tot je het drie keer gedaan hebt, drink dan het water.

Als je je in een moeilijke situatie bevindt, adviseren De Hathors dat je verschillende malen per dag Medicijn van Licht maakt en drinkt zoals je intuïtie je ingeeft.

Zoals De Hathors aangeven, kan het Medicijn van Licht voor veel meer worden gebruikt dan voor bescherming tegen radioactiviteit alleen.Je kunt het gebruiken om je te beschermen tegen of te genezen van besmetting door zenuwgif of bacteriële of virale infecties. Alhoewel Ze er zelf niet over spraken, vroeg ik De Hathors of deze methode ook zou helpen voor andere fysieke uitdagingen zoals bijvoorbeeld kanker. Ze antwoordden dat Medicijn van Licht zeker kan gemaakt worden voor dergelijke situaties, op dezelfde manier.

Natuurlijk zal je je, wanneer zich een ernstige situatie voordoet, voorzien van andere beschermingsmiddelen en geneesmiddelen, indien mogelijk. Met andere woorden, deze methode is niet bedoeld als een vervanging van de gangbare genees-en beschermingsmiddelen, maar als een toegevoegde waarde, iets wat je zelf voor jezelf kunt doen.

Nadat ze hun bericht hadden doorgegeven, vroeg ik De Hathors of we ook Medicijn van Licht kunnen maken voor degenen die dat zelf niet kunnen, zoals kinderen of huisdieren.Ze zeiden dat je dezelfde methode kunt gebruiken alleen verstuur je dan de intentie naar je BA dat je Medicijn van Licht wil maken voor het kind of het dier waaraan je het wil geven.

Hier wil ik toch graag iets inbrengen. Het is veel beter om iemand te leren hoe Medicijn van Licht zelf te maken, dan een afhankelijkheid te scheppen. Het vermogen om Medicijn van Licht te maken is een vermogen dat iedere mens bezit. Het is een deel van onze multidimensionele erfenis. Iemand bekrachtigen om dit voor hem/haarzelf te doen is een dienst aan zijn/haar meesterschap.

Ik zou het persoonlijk haten als ik zou zien dat sommige "healers" deze methode gebruiken en Medicijnen van Licht maken voor anderen onder het voorwendsel dat zij over speciale vermogens beschikken die anderen niet hebben. Deze methode om Medicijnen van Licht te maken is een menselijk geboorterecht, en het is mijn gevoel dat het met alle mensen zou moeten gedeeld worden.

Er is veel dat ik zou willen delen over deze Medicijnen van Licht, maar filosofische-en metafysische observaties moeten wachten tot een volgende keer.

De Hathors willen dat we deze informatie zo vlug mogelijk verspreiden.

2011 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenion.com

Maak kopieën van dit bericht en zend het naar gelijk welke media die je wilt, zolang je er geen betaling voor vraagt. Verander het in geen enkele zin,vermeld de auteur en vermeld deze copyright nota.

http://www.Acoustichealth.com
http://www.LemurianHeart.com

Vertaald uit het Engels door Mahpiya Wankata

 

 

 

TOP

BARACK OBAMA: FOUR MORE YEARS ( VICTORY SPEECH NOV. 2012 )

Ik koester en steun het eenheidsverlangen en de verbondenheidsdroom die Barack Obama in zijn toespraak herbevestigd heeft. Door de - veel meer dan enkel een financiële - crisis die een groot deel van de wereld in een wurggreep houdt, zijn het nu voor elke mens cruciale tijden om de " change " verder door te zetten. Waarom steeds wachten op aanslagen en orkanen vooraleer er een wereldwijde solidariteit op gang komt waarbij mensen inzien dat zij elkaar nodig hebben? We hoeven ons evenmin blind te blijven staren op de verloedering, de verruwing van de zeden, het toenemend aantal depressies, de onverschilligheid, het cynisme, de hebzucht, de machtswellust, de religieuze hypocrisie en/of waanzin, de vrouwenhaat, de vreemdelingenhaat, de homohaat, ... en  meer dan ooit de zelfhaat die in al het voorgaande een uitlaatklep zoekt.

Mensen hebben nood aan een vriendelijk woord, aan begrip, aan respect in plaats van pesterijen en haatmails. We moeten veel meer oog krijgen voor de onderliggende eenzaamheid, de versplintering en de emotionele ballast en blokkades die steeds vaker jong en oud treffen en waarbij het de levensopdracht van elke mens is om goed te zijn, om het licht te zien èn om het licht te doen schijnen in andermans ogen. Spiritueel gezien is elke mens een lichtwerker.

 

Eenheid in verscheidenheid zal er altijd zijn en blijven maar dat hoeft geen verdeeldheid te veroorzaken. Voor Obama zijn zijn overwinningstoespraak geen holle woorden en ondanks de grote uitdagingen en mogelijke mislukkingen die hem ongetwijfeld nog te wachten staan, is het een opluchting om eens een mooie zwarte (wereld) leider te zien, wiens uitstraling is zoals zijn inborst : (ver)licht en goed. Obama maakte in zijn speech trouwens ook een kleine toespeling op de toespraak ("every hill and valley" ) van een andere bevlogen zwarte lichtwerker: Martin Luther King. Black is beautiful.

 

 

 

TOP
Alle rechten voorbehouden Pierre Vreysen - Webontwikkeling en webdesign door Webdoos